Prof.Dr.Havva Tunç
27Ağu/14Kapalı

“Yurt İçi Gıda Fiyatların Yurt Dışı Fiyatlarla Senkronizasyonu”

gündöndü
Havva TUNÇ

Merkez Bankalarının asli görevi para piyasasının istikrarını sağlamaktır.Merkez Bankaları izledikleri kur ve kambiyo politikaları ve finansal araçlarla fiyat istikrarını sağlarlar. Sermayenin uluslararasılaşmasıyla, belli zaman aralıklarla tekrar eden finansal krizler ve özellikle 2007 sistemik finans krizi, merkez bankaların görev alanlarına istihdam yaratıcı (işsizlik azaltıcı), büyüme artırıcı, cari dengenin sağlanması gibi makro göstergeler dahil oldu. Ancak gelişmiş ülke ekonomilerinde fiyat istikrarı şimdilik bir sorun olarak değerlendirilmemektedir. Zira onlar deflasyonist süreçten çıkış ile uğraşmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye fiyat istikrarını sağlayamadığından diğer ülkelerden ayrışmakta olup Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) bu konuda büyük uğraşı vermektedir.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
22Ağu/14Kapalı

“Yurt İçi Gıda Fiyatlarının Yurt Dışı Fiyatlardan Ayrışması ve Türk Tarımı Üzerine”

fft99_mf3353948
Havva TUNÇ
Merkez Bankalarının asli görevi para piyasasının istikrarını sağlamaktır.Merkez Bankaları izledikleri kur ve kambiyo politikaları ve finansal araçlarla fiyat istikrarı sağlarlar. Sermayenin uluslararasılaşmasıyla belli zaman aralıklarla tekrar eden finansal krizler ve özellikle 2007 sistemik finans krizi merkez bankaların görev alanlarına işsizlik azaltıcı, büyüme artırıcı, cari dengenin sağlanması gibi makro göstergeler dahil edildi. Ancak gelişmiş ülke ekonomilerinde fiyat istikrarı sağlamak şimdilik bir sorun olarak değerlendirilmemektedir.Zira onlar deflasyonist süreçten çıkış ile uğraşmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye fiyat istikrarını sağlayamadığından diğer ülkelerden ayrışmaktadır.

Diğer bir deyişle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) fiyat istikrarının sağlanamaması hususunda Avrupa Merkez Bankası(ECB),Amerika Merkez Bankası(FED), Japon Merkez Bankası(BOJ),İngiliz Merkez Bankası(BOE) gibi ülke merkez bankalarından ayrışmaktadır.TCMB Başkanı Sayın Başçı, enflasyon hedefinin tutmamasını gıda fiyatlarındaki artışa bağlamaktadır. Ve fiyatlar genel seviyesindeki(FGS) artışı önlemek gıda maddelerinde fiyat artışını önlemekle olası olduğunu ve bunun için ithalat yapılmasını ve mevcut vergi politikasının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda hükumete uyarıda bulunmaktadır. Aslında, TCMB'nin enflasyon hedefinin tutması için gıda fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla yapılmasını önerdiği gıda malları ithalatının doğru olup olmadığının tartışılması gerekmektedir. Zira gıda fiyatlarındaki artış düşürülecek diye, Türk Tarımının korumasız bırakılıp sektörü rekabete açmak ve üreticiyi haksız rekabetle karşı karşıya bırakmak kanımca doğru değildir.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
22Ağu/14Kapalı

“Gıda Fiyatlarındaki Artış ve Türk Tarımı Üzerine”

tarim

Havva TUNÇ
Tarımsal ürün arzında yaşanan üretim dalgalanmaları, tarımda hem iklim değişikliği hem yeterli sermaye birikiminin olmaması hem de tarımsal üretimin babadan kalma metot ve yöntemlerle yapılmasının bir sonucudur. 2013 hasat dönemi ayçiçeği üretiminde olduğu gibi, üretim arzındaki artış üretim birim maliyeti artmasına rağmen birim fiyatı düşürmüştür. Buna karşılık 2014 hasat döneminde fındık üretiminde olduğu gibi, ürün arzında yaşanan daralma birim fiyatının artmasına neden olmuştur.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
12Ağu/14Kapalı

“Fındık Üretiminin Gelir ve İstihdam Yaratıcı Gücü”

Fındık Hasadı

Fındık Hasadı

Havva
TUNÇ 12.08.2014

Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel durumlarda fark daha artar.Tarımsal ürünler tam rekabete yakın piyasalarda(serbest piyasa ekonomisi) satılmalarına karşılık üretimin temel girdileri monopol(tekel konumlu) piyasalardan sağlanması sektörün çift taraflı sömürüye açık olduğu anlamına geldiğinden bu çalışmada fındık üretiminde ve satışında izlenen ve/veya izlenmesi gereken politikalar açıklandı.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
31Tem/14Kapalı

“Avrupa Parlamentosu ve Türkiye Üzerine”

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Etiketler: , , , , , Yorum yok
14Tem/14Kapalı

“Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları ve Türkiye İlişkileri”

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

Havva TUNÇ

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
26Mar/14Kapalı

“Kalkınma Göstergeleri-2012-2013″

Havva TUNÇ 26.03.2014

Türkiye İstatistik Kurumu, kalkınma göstergeleri ile ilgili çalışmalarını 2007 yılından itibaren, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği kalkınma göstergeleri listesini dikkate alarak yürütmektedir. Eurostat kalkınma göstergeleri, sosyo-ekonomik kalkınma, tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişim, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklık ve iyi yönetişim olmak üzere on konu başlığı altında toplam 132 göstergeyi içermektedir. Bu haber bülteni ile on konu başlığı altında ülkemiz için hesaplanan 96 gösterge, tanımları ile birlikte verilmiştir.

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2012 yılında ‰9,2 oldu

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
15Mar/14Kapalı

FED ve Gelişen Ekonomiler

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Sunular Yorum yok
14Mar/14Kapalı

Ekonomi Zirvesi’14 Tamamlandı

Panele Katılanlar

Panele Katılanlar

Havva TUNÇ     10.03.2014

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Etiketler: , , , Okumaya devam et
9Mar/14Kapalı

Ekonomi Zirvesi’14

Bernanke

Bernanke

 

Mesajı yazdır Mesajı yazdır