Prof.Dr.Havva Tunç
14Tem/140

“Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları ve Türkiye İlişkileri”

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

Havva TUNÇ

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
26Mar/14Kapalı

“Kalkınma Göstergeleri-2012-2013″

Havva TUNÇ 26.03.2014

Türkiye İstatistik Kurumu, kalkınma göstergeleri ile ilgili çalışmalarını 2007 yılından itibaren, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği kalkınma göstergeleri listesini dikkate alarak yürütmektedir. Eurostat kalkınma göstergeleri, sosyo-ekonomik kalkınma, tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişim, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklık ve iyi yönetişim olmak üzere on konu başlığı altında toplam 132 göstergeyi içermektedir. Bu haber bülteni ile on konu başlığı altında ülkemiz için hesaplanan 96 gösterge, tanımları ile birlikte verilmiştir.

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2012 yılında ‰9,2 oldu

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
15Mar/14Kapalı

FED ve Gelişen Ekonomiler

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Sunular Yorum yok
14Mar/14Kapalı

Ekonomi Zirvesi’14 Tamamlandı

Panele Katılanlar

Panele Katılanlar

Havva TUNÇ     10.03.2014

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Etiketler: , , , Okumaya devam et
9Mar/14Kapalı

Ekonomi Zirvesi’14

Bernanke

Bernanke

 

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
9Mar/14Kapalı

Türkiye’de tarımın yapısı

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
6Mar/14Kapalı

Kalkınma Dersinin Okumaları

1.Neolibaral Küreselleşme ve Kalkınma I/Seçme Yazılar
2.Özgürlükle Kalkınma/Amartya Sen
3.Yeni Ekonomik Düzensizlik/ Georges Corn
4.Kalkınma Ekonomisi/ F.D.Gönel
5.Oblomov, İvan Gonçarov(Roman)
6.Erasmus/ Deliliğe Övgü
7.Kahkaha Benden Yana/S.Kierkegaard
8.Kentsel kalkınma/
9.Protestan Ahlakı/M.Weber
10.İktisadi Kalkınma,Kriz ve İstikrar II/Seçme yazılar,
11.Tembellik Hakkı, Paul Lafargue
12.Ortak Akıl,İnsan Hakları ve Tarımsal adalet, Thomas Paine,
13."Uçur diye ey Aşk" Ataol Behramoğlu,*
14.Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri, Henry Bernstein

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
28Şub/14Kapalı

Gümrük Birliği-Sunu

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Sunular Yorum yok
27Şub/14Kapalı

“EUROBONDLARIN VERGİLENDİRİLMESİ”

Ahmet Uçtum/ SMM                  27.02.2014

Hazine Müsteşarlığı tarafından uzun vadeli ve kuponlu olarak, yabancı para cinsinden yurtdışı piyasalarda ihraç edilen borçlanma aracı Eurobond olarak isimlendirilmektedir. GVK. nun 75 inci maddesi menkul sermaye iradının tarifi yapmakta ve Eurobondlar  vergi uygulaması bakımından  Devlet tahvili ve Hazine Bonosu gibi değerlendirilmektedir.

Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri tevkifata tabi ise de bu oran 193 sayılı kanunun 94/7-a maddesine göre sıfır olduğundan elde edilen gelir üzerinden ilgili kurumlar tarafından vergi kesintisi yapılmamaktadır. Bu nedenle Eurobondlardan elde edilen faiz gelirlerinin  belirlenen beyan sınırını aşması halinde beyana tabi gelir olarak gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
7Şub/14Kapalı

Röportaj: ” Türk Tarımı ve GDO”

İletim-Tarım ve GDO

Mesajı yazdır Mesajı yazdır