Prof.Dr.Havva Tunç
28Eki/140

“Kişisel Gelişim ve Kendini İfade Etme “

IMG_2449

Çocuğun, çocukluk döneminden gençlik dönemine geçişte kişisel gelişimini sorunsuz ve başarılı gerçekleştirebilmesi geleceğinin bugünden nitelikleşmesiyle olasıdır. Bireysel bağlamda çocukluk dönemini yani bugünü niteliklendirme kişisel yeteneklerinin keşfedilmesi ve/veya fiziksel gelişimi ile örtüşen becerilerin kazanılmasıyla olasıdır. Diğer bir deyişle bireyin farkındalık kazanması önemlidir. Farkındalık öncelikle toplumu ve çevreyi anlamak ve algılamak sonra algıladığına anlam vermek ve nihayetinde anlamlandırılan durumu analiz edebilmekle kazanılır. Normal koşullarda bu sürecin gerçekleşmesi zor olmakla beraber çoğunlukla es geçilmektedir. Ve eksikliği yıllar sonra bir yetişkin olunduğunda , özellikle profesyonel yaşamda, yoksunluğu ancak fark edilmektedir. Kimimizin başarılı kimimizin başarılı olamamasının nedeni budur. Aslında başarının sırrı basit ama kolay değil aksine çok zordur. Kısacası, başarının sırrı kişisel gelişim ile kendini ifade etmenin gerçekleşme derecesine bağlıdır.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
27Eki/140

FED ve Gelişen Ekonomiler Paneli”

fed-ve-gelisen-ekonomiler-afisi

31 Ekim 2014 Cuma günü Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi/Rize-Fındıklı, "FED ve Piyasalar" anlatacağım, hepinizi beklerim.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Basında Yorum yok
21Eki/140

“AB Hukuku ve Avrupa Parlamentosu Paneli”

Avrupa Parlamentosu

AB-Türkiye İlişkilerinin ve Avrupa Parlamentosu Konulu Konferans, 30 Ekim 2014 Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi/Rize, hepinizi bekliyorum

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Basında Yorum yok
11Eki/14Kapalı

“AB-Türkiye İlişkileri, Serbest Dolaşım ve Otomotiv Paneli”

PANEL PROG.-AB ,Türkiye Ve otomotiv-1

5 Kasım 2014 Saat 10.00-13.00 "AB-Türkiye,Serbest Dolaşım ve Otomotiv Paneli" Şişli Meslek Lisesi Kongre Merkezi

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
10Eki/14Kapalı

“Avrupa Birliği Panel Daveti”

AB Konferansı

15 Ekim Saat 10.00 AB Paneli ,İstanbul Üniversitesi/Kültür Merkezi-Beyazıt ECB Anlatacağım.
Havva TUNÇ

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
10Eki/14Kapalı

“AB Panel Programı”

15 Ekim AB Konferansı

15 Ekim Saat 10.00 AB Paneli ,İstanbul Üniversitesi/Kültür Merkezi-Beyazıt
ECB Anlatacağım.
Havva TUNÇ

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
8Eki/14Kapalı

“İktisadi Büyüme Kİtapları”

1."Economic Growth and Development",Philip A.Neher
2."Büyüme ve Gelişim Ekonomisi",Mükerrem Hiç,
3."Makro İktisat",Özhan Uluatam
4."Milli Gelir,İstihdam ve İktisadi Büyüme",Sabri Ülgener,
5."Sermaye, Bölüşüm, Büyüme", Yılmaz Akyüz
6."İktisat Üzerine Yazılar-I: Küresel Düzen, Birikim. Devlet",
E.Ahmet Tomak(p.143)
Fatma Doğruel(p.287)
Şevket Pamuk(p.383)
7."Modern Büyüme Teorileri",İlker Parasız
8."İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri", Erinç yeldan
9."Capital", Piketty

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
Kategori: Lisans Yorum yok
27Ağu/14Kapalı

“Yurt İçi Gıda Fiyatların Yurt Dışı Fiyatlarla Senkronizasyonu”

gündöndü
Havva TUNÇ

Merkez Bankalarının asli görevi para piyasasının istikrarını sağlamaktır.Merkez Bankaları izledikleri kur ve kambiyo politikaları ve finansal araçlarla fiyat istikrarını sağlarlar. Sermayenin uluslararasılaşmasıyla, belli zaman aralıklarla tekrar eden finansal krizler ve özellikle 2007 sistemik finans krizi, merkez bankaların görev alanlarına istihdam yaratıcı (işsizlik azaltıcı), büyüme artırıcı, cari dengenin sağlanması gibi makro göstergeler dahil oldu. Ancak gelişmiş ülke ekonomilerinde fiyat istikrarı şimdilik bir sorun olarak değerlendirilmemektedir. Zira onlar deflasyonist süreçten çıkış ile uğraşmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye fiyat istikrarını sağlayamadığından diğer ülkelerden ayrışmakta olup Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) bu konuda büyük uğraşı vermektedir.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
22Ağu/14Kapalı

“Yurt İçi Gıda Fiyatlarının Yurt Dışı Fiyatlardan Ayrışması ve Türk Tarımı Üzerine”

fft99_mf3353948
Havva TUNÇ
Merkez Bankalarının asli görevi para piyasasının istikrarını sağlamaktır.Merkez Bankaları izledikleri kur ve kambiyo politikaları ve finansal araçlarla fiyat istikrarı sağlarlar. Sermayenin uluslararasılaşmasıyla belli zaman aralıklarla tekrar eden finansal krizler ve özellikle 2007 sistemik finans krizi merkez bankaların görev alanlarına işsizlik azaltıcı, büyüme artırıcı, cari dengenin sağlanması gibi makro göstergeler dahil edildi. Ancak gelişmiş ülke ekonomilerinde fiyat istikrarı sağlamak şimdilik bir sorun olarak değerlendirilmemektedir.Zira onlar deflasyonist süreçten çıkış ile uğraşmaktadırlar. Buna karşılık Türkiye fiyat istikrarını sağlayamadığından diğer ülkelerden ayrışmaktadır.

Diğer bir deyişle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) fiyat istikrarının sağlanamaması hususunda Avrupa Merkez Bankası(ECB),Amerika Merkez Bankası(FED), Japon Merkez Bankası(BOJ),İngiliz Merkez Bankası(BOE) gibi ülke merkez bankalarından ayrışmaktadır.TCMB Başkanı Sayın Başçı, enflasyon hedefinin tutmamasını gıda fiyatlarındaki artışa bağlamaktadır. Ve fiyatlar genel seviyesindeki(FGS) artışı önlemek gıda maddelerinde fiyat artışını önlemekle olası olduğunu ve bunun için ithalat yapılmasını ve mevcut vergi politikasının gözden geçirilmesi gerektiği konusunda hükumete uyarıda bulunmaktadır. Aslında, TCMB'nin enflasyon hedefinin tutması için gıda fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla yapılmasını önerdiği gıda malları ithalatının doğru olup olmadığının tartışılması gerekmektedir. Zira gıda fiyatlarındaki artış düşürülecek diye, Türk Tarımının korumasız bırakılıp sektörü rekabete açmak ve üreticiyi haksız rekabetle karşı karşıya bırakmak kanımca doğru değildir.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır
22Ağu/14Kapalı

“Gıda Fiyatlarındaki Artış ve Türk Tarımı Üzerine”

tarim

Havva TUNÇ
Tarımsal ürün arzında yaşanan üretim dalgalanmaları, tarımda hem iklim değişikliği hem yeterli sermaye birikiminin olmaması hem de tarımsal üretimin babadan kalma metot ve yöntemlerle yapılmasının bir sonucudur. 2013 hasat dönemi ayçiçeği üretiminde olduğu gibi, üretim arzındaki artış üretim birim maliyeti artmasına rağmen birim fiyatı düşürmüştür. Buna karşılık 2014 hasat döneminde fındık üretiminde olduğu gibi, ürün arzında yaşanan daralma birim fiyatının artmasına neden olmuştur.

Mesajı yazdır Mesajı yazdır