• “Küresel ısınma sorunsalı tarımda gıda arzı gıda güvenliğine karşı “ tarafından : Nisan 17, 2018

  Tarım sektörü  küresel ısınmaya yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer bir deyişle tarımın küresel ısınmaya neden olduğu sorunların başında büyük baş hayvanlar ve  çiftlik tarlalarından salınan metan gazı, gübreli tarlalardan yükselen azot oksit ve yağmur ormanlarının kesimi sonucu açığa çıkan ...

  Devamı...
 • Uluslararası Para Sistemi ve Amerikan Doları tarafından : Nisan 17, 2018

  1–22 Temmuz 1944 tarihleri arasında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin delegasyonları ve Danimarka’nın temsilcisiyle bir konferans yapılmıştır. Ve konferans sonucunda yapılan anlaşmaya anlaşmanın yapıldığı kasabanın adı ...

  Devamı...
 • Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin Ekonomi Politiği tarafından : Nisan 16, 2018

    Tarımsal üretimde gıda arzının garanti edilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması farklı süreçler olup genellikle karıştırılmaktadır. Gıda arzının garanti edilmesi, üretimde arz talep dengesinin sağlanması iken gıda güvenliğinin garanti edilmesi ise tarımsal ürünün, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçtir. ...

  Devamı...
 • Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü Üzerine tarafından : Nisan 16, 2018

  AB-Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü XX. yüzyılın en önemli ekonomik ve politik gelişmesi olarak sesini duyuran Avrupa Birliği, 1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi (Almanya,Belçika, Fransa,Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından Roma Anlaşması ile yaratıldı.Roma Anlaşması Avrupa Tarihinin önemli dokümanlardan biridir. Avrupa Birliği düşüncesi ...

  Devamı...