havvatunc

Küresel Isınmanın Günah Keçisi Tarımsal Üretimse,

  Serbest piyasa ekonomisinde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimin temel amacı, karı maksimize etmektir. Kar maksimizasyonun temel amaç olduğu sistemde  küresel ısınma sorunsalı, her zaman geri planda kalır. Üretim sürecinde  hem küresel ısınma sorunsalını minimize etmek hem de kar maksimizasyonunu ...

“Küresel ısınma sorunsalı tarımda gıda arzı gıda güvenliğine karşı “

Tarım sektörü  küresel ısınmaya yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer bir deyişle tarımın küresel ısınmaya neden olduğu sorunların başında büyük baş hayvanlar ve  çiftlik tarlalarından salınan metan gazı, gübreli tarlalardan yükselen azot oksit ve yağmur ormanlarının kesimi sonucu açığa çıkan ...

Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin Ekonomi Politiği

  Tarımsal üretimde gıda arzının garanti edilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması farklı süreçler olup genellikle karıştırılmaktadır. Gıda arzının garanti edilmesi, üretimde arz talep dengesinin sağlanması iken gıda güvenliğinin garanti edilmesi ise tarımsal ürünün, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçtir. ...

Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü Üzerine

AB-Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü XX. yüzyılın en önemli ekonomik ve politik gelişmesi olarak sesini duyuran Avrupa Birliği, 1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi (Almanya,Belçika, Fransa,Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından Roma Anlaşması ile yaratıldı.Roma Anlaşması Avrupa Tarihinin önemli dokümanlardan biridir. Avrupa Birliği düşüncesi ...

“Ette Fiyat Artışına Karşı İthalatın Çözümsüzlüğü”

Türkiye, 1960’lı yıllarda temel tarım ürünlerinde kendi kendine yeterli dünyanın yedi ülkesinden biri iken 2000’lerde temel tarım ürünlerinde ithalatçı olmuştur. Bir çok tarım ürününde arz yetersizliği ile karşı karşıyadır.Ve Arz yetersizliği artan talep dönemlerinde fiyat artışı olarak piyasada yansıma bulmaktadır.Her ...

“Tarımın Kırmızı Çizgileri Üzerine”

Tarım sektörü, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ihracata söz konusu tarımsal ürünlerin yüksek katma değeriyle ulusal gelir ve dış satıma katkısıyla ulusal ekonomi için büyük bir önemi olmasına rağmen tarımdan ...

“Tarım Ekonomisi Okumaları”

1.Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri, Henry Bernstein, 2.Tarım ve Gıdanın Dönüşümü, Richard Heinberg, Michael Bomford, 3.Ortak Akıl İnsan Hakları Ve Tarımsal Adalet, Thomas Paine, 4.Tarım Sektörünün Yapısı ve Türk Tarımı Üzerine 5.Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği:Fındık Fiyatı 6....