havvatunc

Gerçek dışı habere dayanarak adeta sosyal medyada linç kampanyası başlatan hakkımda galiz küfür içeren tweetler atan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. @bazarcıbora @TJ8542 @icanbabeican @okimonasor @dardannelyus ...

  Bir internet sitesinin bugün hakkımda yayınlanan haberde belirttiği  “kitabımın satın alınması ve sınava getirilmesi zorunluluğu” gerçek dışıdır. Habere dayanak gösterilen tweetlerim hem kanunen suç hem de ahlakı olmayan korsan yayıncılık üzerinedir. Bu internet sitesini, basın ahlak ve ilkelerine aykırı olarak whatsapp ...

“Tarımda Katma Değer Yaratmanın Ekonomi Politiği”

  Tarımsal üretimde,bitkisel ve hayvansal üretim bağlamında, maliyet ile perakende fiyat arasındaki ilişki katma değeri belirler.Katma değerin ülke ekonomisinde yarattığı etkinin büyüklüğü önce üretim aşamasında daha sonra girdi veren sektörlerde ve nihayetinde ulusal ve uluslararası piyasadaki durumuna göre belirlenir.Tarımsal ürünün ...

Mikro iktisat 2. Baskı(yenilenmiş içerik ve yüzüyle)

Mikro iktisat ekonominin köşe taşlarından biridir. Büyüme ve kalkınmayı anlayabilmenin yanı sıra modelleme ve analitik değerlendirme yapabilme, çok iyi mikro iktisat bilmekle olasıdır. İktisat bilimi, sınırlı kaynaklarda sonsuz ihtiyaçların giderilmesinde kaynakların etkin ve rasyonel kullanımını sağlayan metot ve yöntemlerle durumu ...