havvatunc

Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin Ekonomi Politiği

  Tarımsal üretimde gıda arzının garanti edilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması farklı süreçler olup genellikle karıştırılmaktadır. Gıda arzının garanti edilmesi, üretimde arz talep dengesinin sağlanması iken gıda güvenliğinin garanti edilmesi ise tarımsal ürünün, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği ...

Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü Üzerine

AB-Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü XX. yüzyılın en önemli ekonomik ve politik gelişmesi olarak sesini duyuran Avrupa Birliği, 1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi (Almanya,Belçika, Fransa,Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından Roma Anlaşması ile yaratıldı.Roma Anlaşması Avrupa Tarihinin önemli dokümanlardan biridir. Avrupa Birliği ...

“Tarımın Kırmızı Çizgileri Üzerine”

Tarım sektörü, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ihracata söz konusu tarımsal ürünlerin yüksek katma değeriyle ulusal gelir ve dış satıma katkısıyla ulusal ekonomi için büyük bir önemi olmasına rağmen ...

“Tarım Ekonomisi Okumaları”

1.Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri, Henry Bernstein, 2.Tarım ve Gıdanın Dönüşümü, Richard Heinberg, Michael Bomford, 3.Ortak Akıl İnsan Hakları Ve Tarımsal Adalet, Thomas Paine, 4.Tarım Sektörünün Yapısı ve Türk Tarımı Üzerine 5.Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği:Fındık Fiyatı...