Eserlerim
 • Küresel Isınmanın Günah Keçisi Tarımsal Üretimse, tarafından : Mayıs 15, 2018

    Serbest piyasa ekonomisinde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimin temel amacı, karı maksimize etmektir. Kar maksimizasyonun temel amaç olduğu sistemde  küresel ısınma sorunsalı, her zaman geri planda kalır. Üretim sürecinde  hem küresel ısınma sorunsalını minimize etmek hem de kar maksimizasyonunu ...

  Devamı...
 • “Küresel Isınma Sorunsalı Tarımda Kitlesel Üretime Karşı” tarafından : Mayıs 8, 2018

    Serbest piyasa ekonomisinde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimin temel amacı karı maksimize etmektir. Kar maksimizasyonun, temel amaç olduğu sistemde  küresel ısınma sorunsalı, her zaman geri planda kalır. Üretim sürecinde  hem küresel ısınma sorunsalını minimize etmek hem de kar maksimizasyonunu ...

  Devamı...
 • “Küresel ısınma sorunsalı tarımda gıda arzı gıda güvenliğine karşı “ tarafından : Nisan 17, 2018

  Tarım sektörü  küresel ısınmaya yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer bir deyişle tarımın küresel ısınmaya neden olduğu sorunların başında büyük baş hayvanlar ve  çiftlik tarlalarından salınan metan gazı, gübreli tarlalardan yükselen azot oksit ve yağmur ormanlarının kesimi sonucu açığa çıkan ...

  Devamı...
 • Uluslararası Ticaret, Para ve Finans 2.Baskı tarafından : Kasım 24, 2014

  Uluslararası ticaret, para ve finans anlamında uluslararası iktisat, mikro ve makro iktisat prensiplerinin, kuramlarının uygulama alanıdır. Diğer bir deyişle, dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik olayların açıklanması uluslararası iktisat adı altında yapılır ve bu açıklamalara temel teşkil eden kuramlar mikro ve makro ...

  Devamı...
 • Türkiye Ekonomisi tarafından : Ocak 5, 2010

  Türkiye Ekonomisi, Sümer Kitabevi,2001, İstanbul Türkiye Ekonomisinin içinde bulunduğu durum anlatılmaktadır. Bu kitapta, sektörel bağlamda, Türkiye Ekonomisinin yapısı ve sorunları tespit edilmiştir ve bu sorunlara alternatif çözümler önerilmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve izlenen politikalar açıklanmış ve bunların ...

  Devamı...
 • Uluslararası Ticaret, Para ve Finans tarafından : Ocak 5, 2010

  İktisat Teorisi, mikro ve makro iktisat olmak üzere ikiye ayrılıp incelenir. Uluslararası iktisat ise uluslararası ticaret, uluslararası para ve finans olarak iki temel dala ayrılarak incelenir. İktisat teorilerinin amacı mevcut verilerin ışığında ekonomik olayları açıklamak ve olası durumlarla ilgili öngörüde ...

  Devamı...
 • Mikro İktisat tarafından : Ocak 5, 2010

  ALFA YAYINLARI Gerek yabancı dilde yazılmış, gerekse Türkçe olarak hazırlanmış çok sayıda Mikro İktisat kitabı bulunmaktadır. Elinizdeki bu kitabın diğer Mikro İktisat kitaplarından temel farkı ise, verilen teknik bilgilerin anlaşılır olması, öğrencinin bir iktisatçı gibi düşünmesine yardımcı olması ve öğrenciye ...

  Devamı...