Yazılarım
 • “Tarımda Katma Değer Yaratmanın Ekonomi Politiği” tarafından : Ocak 1, 2020

    Tarımsal üretimde,bitkisel ve hayvansal üretim bağlamında, maliyet ile perakende fiyat arasındaki ilişki katma değeri belirler.Katma değerin ülke ekonomisinde yarattığı etkinin büyüklüğü önce üretim aşamasında daha sonra girdi veren sektörlerde ve nihayetinde ulusal ve uluslararası piyasadaki durumuna göre belirlenir.Tarımsal ürünün ...

  Devamı...
 • Postkolonyal Sistemin İfadesi Olarak Ticaret Savaşları tarafından : Aralık 20, 2019

  Merkantilizmden günümüze, ülkelerin zenginliğinin kaynağı serbest ticarettir. Ve bu zenginliğin ülke ekonomileri arasında paylaşımı, ticaretin liberizasyonu ile ...

  Devamı...
 • “Kalkınmanın Anlamının Ekonomi Politiği” tarafından : Temmuz 7, 2019

  Kalkınma, iktisadi, sosyal ve siyası anlamda, eşitsizliği hem olgu hem de kuramsal düzeyde sorgulayan ve analiz eden , eşitlik ...

  Devamı...
 • “Kur şokunun Türk tarımı üzerindeki etkisinin ekonomi politiği” tarafından : Nisan 13, 2019

  Döviz kuru, ulusal para biriminin yabancı para birimi karşısındaki nispi fiyatıdır. Döviz kurundaki değişmeler sonucunda ulusal paranın fiyatı yabancı para cinsinden ya da yabancı paranın fiyatı ulusal para cinsinden değişir. Serbest piyasa ekonomisinin geçerliği olduğu piyasa biçiminde ulusal para ...

  Devamı...
 • Küresel Isınmanın Günah Keçisi Tarımsal Üretimse, tarafından : Mayıs 15, 2018

    Serbest piyasa ekonomisinde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimin temel amacı, karı maksimize etmektir. Kar maksimizasyonun temel amaç olduğu sistemde  küresel ısınma sorunsalı, her zaman geri planda kalır. Üretim sürecinde  hem küresel ısınma sorunsalını minimize etmek hem de kar ...

  Devamı...
 • “Küresel Isınma Sorunsalı Tarımda Kitlesel Üretime Karşı” tarafından : Mayıs 8, 2018

    Serbest piyasa ekonomisinde hem tarımsal hem de endüstriyel üretimin temel amacı karı maksimize etmektir. Kar maksimizasyonun, temel amaç olduğu sistemde  küresel ısınma sorunsalı, her zaman geri planda kalır. Üretim sürecinde  hem küresel ısınma sorunsalını minimize etmek hem de kar ...

  Devamı...
 • “Küresel ısınma sorunsalı tarımda gıda arzı gıda güvenliğine karşı “ tarafından : Nisan 17, 2018

  Tarım sektörü  küresel ısınmaya yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Diğer bir deyişle tarımın küresel ısınmaya neden olduğu sorunların başında büyük baş hayvanlar ve  çiftlik tarlalarından salınan metan gazı, gübreli tarlalardan yükselen azot oksit ve yağmur ormanlarının kesimi sonucu açığa ...

  Devamı...
 • Uluslararası Para Sistemi ve Amerikan Doları tarafından : Nisan 17, 2018

  1–22 Temmuz 1944 tarihleri arasında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin delegasyonları ve Danimarka’nın temsilcisiyle bir konferans yapılmıştır. Ve konferans sonucunda yapılan anlaşmaya anlaşmanın yapıldığı kasabanın ...

  Devamı...
 • Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin Ekonomi Politiği tarafından : Nisan 16, 2018

    Tarımsal üretimde gıda arzının garanti edilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması farklı süreçler olup genellikle karıştırılmaktadır. Gıda arzının garanti edilmesi, üretimde arz talep dengesinin sağlanması iken gıda güvenliğinin garanti edilmesi ise tarımsal ürünün, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği ...

  Devamı...
 • Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü Üzerine tarafından : Nisan 16, 2018

  AB-Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü XX. yüzyılın en önemli ekonomik ve politik gelişmesi olarak sesini duyuran Avrupa Birliği, 1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi (Almanya,Belçika, Fransa,Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından Roma Anlaşması ile yaratıldı.Roma Anlaşması Avrupa Tarihinin önemli dokümanlardan biridir. Avrupa Birliği ...

  Devamı...