Yazılarım
 • Uluslararası Para Sistemi ve Amerikan Doları tarafından : Nisan 17, 2018

  1–22 Temmuz 1944 tarihleri arasında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin delegasyonları ve Danimarka’nın temsilcisiyle bir konferans yapılmıştır. Ve konferans sonucunda yapılan anlaşmaya anlaşmanın yapıldığı kasabanın adı ...

  Devamı...
 • Tarımda Gıda Arzı ve Güvenliğinin Ekonomi Politiği tarafından : Nisan 16, 2018

    Tarımsal üretimde gıda arzının garanti edilmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması farklı süreçler olup genellikle karıştırılmaktadır. Gıda arzının garanti edilmesi, üretimde arz talep dengesinin sağlanması iken gıda güvenliğinin garanti edilmesi ise tarımsal ürünün, üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği süreçtir. ...

  Devamı...
 • Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü Üzerine tarafından : Nisan 16, 2018

  AB-Türkiye İlişkilerinin Dünü Bugünü XX. yüzyılın en önemli ekonomik ve politik gelişmesi olarak sesini duyuran Avrupa Birliği, 1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi (Almanya,Belçika, Fransa,Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) tarafından Roma Anlaşması ile yaratıldı.Roma Anlaşması Avrupa Tarihinin önemli dokümanlardan biridir. Avrupa Birliği düşüncesi ...

  Devamı...
 • “Ette Fiyat Artışına Karşı İthalatın Çözümsüzlüğü” tarafından : Mart 2, 2018

  Türkiye, 1960’lı yıllarda temel tarım ürünlerinde kendi kendine yeterli dünyanın yedi ülkesinden biri iken 2000’lerde temel tarım ürünlerinde ithalatçı olmuştur. Bir çok tarım ürününde arz yetersizliği ile karşı karşıyadır.Ve Arz yetersizliği artan talep dönemlerinde fiyat artışı olarak piyasada yansıma bulmaktadır.Her ...

  Devamı...
 • “Tarımın Kırmızı Çizgileri Üzerine” tarafından : Mart 2, 2018

  Tarım sektörü, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ihracata söz konusu tarımsal ürünlerin yüksek katma değeriyle ulusal gelir ve dış satıma katkısıyla ulusal ekonomi için büyük bir önemi olmasına rağmen tarımdan ...

  Devamı...
 • “Tarım Ekonomisi Okumaları” tarafından : Şubat 20, 2018

  1.Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri, Henry Bernstein, 2.Tarım ve Gıdanın Dönüşümü, Richard Heinberg, Michael Bomford, 3.Ortak Akıl İnsan Hakları Ve Tarımsal Adalet, Thomas Paine, 4.Tarım Sektörünün Yapısı ve Türk Tarımı Üzerine 5.Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği:Fındık Fiyatı 6....

  Devamı...
 • “Fındık Üretiminin Gelir ve İstihdam Yaratıcı Gücü” tarafından : Eylül 19, 2017

  Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel ...

  Devamı...
 • “Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği Ve Fındık Fiyatı” tarafından : Eylül 19, 2017

   Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak ...

  Devamı...
 • “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğin Ekonomi Politiği” tarafından : Mayıs 25, 2017

  17 Aralık sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi kaos ve iktisadi hayatın açmaza doğru gidişatına çözüm, Avrupa Birliği Kopenhag kriterlerine ve/veya Venedik Kriterlerine uyum mevcut kaosu çözecek beklentisi bir kez daha Türkiye’nin AB’ye tam üyeliliğinin gerekliliğini hatırlattı ancak geçmişte de olduğu gibi ...

  Devamı...
 • Sevgililer Gününün Ardından Sevgi ve Sevgili Üzerine.. tarafından : Şubat 2, 2016

  Günü kutlamak için, kadın-erkek ilişkisi bağlamında, sevgiliniz olmak zorunda değil. Sevgiliniz kitaplar olabilir. Sevgiliniz hayali bir kişi olabilir. Sevgiliniz beklenen ama bir türlü gelmeyen ya da ulaşılamayan biri olabilir. Sevgiliniz anneniz ya da babanız olabilir. Sevgiliniz çocuğunuz olabilir. Kısacası sevgiliniz ...

  Devamı...