“Enflasyonun Günah Keçisi Gıda Fiyat Artışları mı?”

2013-02-19-tight-ropeHavva TUNÇ
Bir ekonomide mal ve hizmet fiyatları genel seviyesindeki (FGS) değişimin, artış yönünde olması durumu enflasyon olarak adlandırılır. Mal ve hizmet fiyatlarını piyasa içi dinamikler olan mal ve hizmet üretim ve tüketimi belirlemektedir. Diğer bir deyişle söz konusu olan ürünün üretilen ve talep edilen miktarı, ürünün piyasa fiyatını belirlemektedir.

Üretilen ürünün üretimi, tüketimi aştığı zaman ürünün birim fiyatı düşmekte tam tersi durumda ise artmaktadır. Fiyatlar genel seviyesindeki artış, enflasyon, piyasanın dengesizlikte denge halidir. Özellikle tarım ve tarım ürünlerinde dengesizliğin denge durumu yaygın olup bu durum sektörün yapısal özelliğinden kaynaklanır. Diğer bir deyişle tarım sektöründe, bu dengesizlik hali, talepteki değişime arzın cevabının gecikmeli olmasından kaynaklanır. Sanayi ve hizmet sektöründe bu durum geçici olup etki ve tepki anlıktır.

Okumaya devam et

“Enflasyon Gıda Fiyatlarına Karşı”

mayıs ayı gıda artış
HavvaTUNÇ 3.06.2015

Bir ekonomide mal ve hizmet fiyatları genel seviyesindeki (FGS) değişimin, artış yönünde olması durumu, enflasyon olarak adlandırılır. Mal ve hizmet fiyatları piyasa içi dinamikler olan mal ve hizmet üretim ve tüketimi belirlemektedir. Diğer bir deyişle söz konusu olan ürünün üretilen ve talep edilen miktarı, ürünün piyasa fiyatını belirlemektedir.

Okumaya devam et

“Patateste Fiyat Artışının Ekonomi Politiği”

patates
Havva TUNÇ
Tarım sektörü, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ihracata söz konusu tarımsal ürünlerin yüksek katma değeriyle ulusal gelir ve dış satıma katkısıyla ulusal ekonomi için büyük bir önemi olmasına rağmen tarımdan beklenen bu etkilerin elde edilmesi o kadar kolay olmamaktadır. Amerika ve Avrupa Birliği bu konuda oldukça başarılı iken Türkiye kendi kendine yetebilen dünyanın yedi ülkesinden birisi olmasına rağmen izlenen ve /veya izlenmekte olan tarım politikalarında kırmızı çizgilere gereken önemin verilemediğinden temel tarım ürünlerinde hala ithalatçı ülke konumundadır.

Tarımsal ürün arzında yaşanan üretim artışı ve bunun planlanamaması üreticinin zara etmesine yol açmaktadır. 2012 yılında patates üretimindeki artışı ve ürünün satılamayıp elde kalması patates üreticisinin zarar etmesine yol açmıştır.Ve bunun neticesinde 2013 yılında patates eken çiftçi sayısının azalmasına ilaveten yaşanan kuraklık üretimdeki daralmanın şiddetini artırarak patatesin birim fiyatının 5 TL kadar çıkmasına yol açmıştır. 2014 yılında patateste fiyat artışı olarak kuraklık günah keçisi yapılmıştır. Ve 2015 martında patates stoklarının yetersiz olması yanı sıra Adana Bölgesinden beklenen taze patates hasatının gecikecek olması nedeniyle patatesin birim fiyatı 5 Türk lirasına ulaştı. Patatesteki fiyat artışına benzer durum fındık ve kayısı üretiminde yaşanmış ve/veya yaşanmaktadır. Diğer bir deyişle fındık ve kayısı ürün arzında yaşanan daralma söz konusu ürünlerin birim fiyatındaki artışı açıklar niteliktedir.

Okumaya devam et

“Sistemik Kriz Bağlamında Petrol Fiyatındaki Düşüşün Ekonomi Politiği”

Havva TUNÇ 23.03.2015

2007 Sistemik Finans krizinin dünya ekonomileri üzerindeki sarsıcı etkileri giderek azalmasına rağmen sonlanacak gibi gözükmemektedir. Krizin başlangıç yıllarındaki yıkıcı etkisi aradan geçen 7 yıla rağmen aynı şiddette olmasa da devam etmekte ancak ekonomiler üzerindeki etkisinin yıkıcı şiddeti giderek azalmaya başlamasına rağmen gerçekte, ekonomilerin gelişmişlik derecelerine ve sektörler itibarıyla böyle olmadığıdır. Daha da önemlisi son üç çeyrektir büyüme trendi içersinde olan Amerika Ekonomisinin son çeyreğinin açıklanmasıyla 2014 yılını % 2 üstünde hedeflenen büyüme oranını gerçekleştirmesidir.

Dünya ekonomilerin dip yaptığı ve krizin en şiddetli olduğu başlangıç yılı hariç 2009-2013 yılları arasında petrol fiyatlarında büyük düşüşler olmamasına rağmen ekonomilerin iyileşme trendine girdiği krizin 7.yılında petrol fiyatındaki %60’a varan düşüşler yanı sıra 40 doların altına inecek tahminlerine S.Arabistan Enerji Bakanının 20 dolarda bile üretimi azaltmayacağız tarzındaki açıklamaları petrolün birim fiyatındaki düşüş gündemdeki tartışmaların odak noktası oldu. Aslında petrol dışındaki bakır, çelik gibi emtialarda da fiyat düşüşleri gerçekleşmektedir.

Okumaya devam et

“Ekonomi Zirvesi’15:Orta Doğu’da Riskler ve Fırsatlar”

Ekonomi Zirvesi 2015

Ekonomi Zirvesi 2015


“Orta Doğu’da Fırsatlar ve Riskler” Paneli 23 Şubat saat 12.30-14.30 arası İÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak.Bekliyorum.

1.OTURUM –Orta Doğu’da Türkiyeyi Bekleyen Fırsat ve Riskler (12:30-14:00)

Okumaya devam et

“Çeltik Üretiminin Ekonomi Politiği”

tarimHavva TUNÇ 8.12.2014

2014 Aralık ayı itibarıyla pirincin birim fiyatı yeni mahsule rağmen son iki ayda % 20 artmıştır. Başta pirinç olmak üzere hububatlardaki bu fiyat artışı hem hane halkları hem de fiyatlar genel seviyesi (enflasyon) üzerinde baskı oluşturmaktadır.
Çeltik (pirinç) başta Trakya olmak üzere değişik bölgelerimizde üretilmekte olup üretiminde modern teknoloji ve yöntemler uygulanmaktadır. Çeltik üretimi yıllar itibarıyla artış trendi içersindedir. Örneğin, toplam üretim 2006’da 418 bin ton,2007’de 389 bin ton, 2008’de 753 bin ton, 2009’da 750 bin ton, 2010’da 860 bin ton, 2012’de 880 bin ton ve 2013’de 900 bin ton olmuştur.

Okumaya devam et