Etiket arşivi: Demokrasi

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğin Ekonomi Politiği”

Türkieye'nin Koşulları

Türkieye’nin Koşulları

Havva TUNÇ 30.05.2017

17 Aralık sonrası Türkiye’de yaşanan siyasi kaos ve iktisadi hayatın açmaza doğru gidişatına çözüm, Avrupa Birliği Kopenhag kriterlerine ve/veya Venedik Kriterlerine uyum mevcut kaosu çözecek beklentisi bir kez daha Türkiye’nin AB’ye tam üyeliliğinin gerekliliğini hatırlattı ancak geçmişte de olduğu gibi her zaman siyasi erkin açıkça olmasa da monolog tutumu ve AB kriterlerine uyuyormuş gibi yapması bir taraftan Türk halkının hakketmediği demokratik olmayan bir siyasi yapı içinde olan biteni kabul etmek zorunda kalmasına, diğer taraftan da Türkiye’yi uluslararası arenada güvenirliğini yitirmesine yol açacak gibi görünmektedir. Durum böyle olunca Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin gerekliliği olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğin ekonomi politiği başlıklı yazıda, söz konusu durum değerlendirilerek analiz edildi.

Okumaya devam et

“Türkiye Yaşlı Avrupa’ya Hem Genç Damat Hem de Gelin Kız”

Havva TUNÇ 9.01.2013

Nedim Gürsel’in Fransızca yayınlanan romanlarından birinin ismi “Türkiye Yaşlı Avrupa’ya Genç Damat”,çok hoşuma gitti gitmesine de,Türkiye’nin AB’ye damat olmayı 50 yıldır beklediği gerçeğini hatırlayınca,damadın ne damatlığı ne de damat heyecanı ve naifliği kalır.

Türkiye ister bekleme odasında damat ister gelinlik kız olsun hiç farketmez. Önemli olan ne damat beyin ne de gelin kızın heyecanı yok olmasın. Gerçek olan şu dur ki,Türkiye gelinlik kızken, Avrupa Birliğinin altı üyesi vardı, bugünkü üye sayısı 28 ulaşmıştır. Yani, 22 ülke AB’ye gelin olarak gitmiş ama Türkiye bir türlü gelin olamamış hala bekleme odasında bekliyor.

Okumaya devam et

Arap Baharında Halklarla Siyasi Erkin Senkronizasyonun Gerekliliği Üzerine

Havva TUNÇ 3.09.2013

Arap Baharının yaşandığı Orta Doğu, Kuzey Afrika,Hazar Bölgesinde yaklaşık 20 ülke bulunmaktadır. Ülke haklarının özgürlük arayışları demokratik talepleri 2011 baharında Tunuslu Mohamedin Bouazizi’nin kendisini yakmasıyla başlamış, Mısırlı halkların Tahrir meydanındaki eylemleri Arap Baharına ivme vermiştir. Bölgede halk hareketleri-isyanları Prag Baharına benzediğinden bölgedeki özgürlük hareketlerine Arap Baharı denilmiştir. Ancak bu coğrafyadaki halkların özgürlük algılayışları ve arayışları Arap Baharını Prag Baharından ayırmaktadır.Bunun yanı sıra Arap baharını Prag Baharından ayıran özgürlük algılaması dışında halkların sosyo-ekonomik yapıları arasında da büyük farklılık bulunmaktadır.

Orta Doğu Hazar Bölgesi Kuzey Afrika’yı kapsayan coğrafyada, Tunus, Mısır, Libya,İran, Irak, Suriye,Yemen, Sudan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün Lübnan, Moritanya, Umman, Batı Sahra, Cibuti, Fas, Cezayir ülkeler bulunmaktadır. Hemen hepsinde halk isyanları başlamış,bazılarında bitmiş gibi gözükmesine rağmen bitmemiş olup hala sürmektedir. Örneklemek gerekirse, Tunus, Yemen, Libya Mısır Fas değişim gerçekleşmiş ama yönetimler hala oturmuş olmayıp halkların iyimser bekleyişi sürmektedir.Mısır Tunus Bahreyn bu bekleyişleri açıklayan yirmi iki ülkeden sadece üçüdür. Bunların yanı sıra halk hareketleri Suriye’de iç savaşa dönüşmüştür.Sorun halk hareketi siyasallaşmış farklı kimlik kazanmıştır.

Okumaya devam et

“Arap Baharı ve Gerisindeki Koşullar”

 

Havva TUNÇ        26.05.2012

Arap Baharının yaşandığı Orta Doğu, Kuzey Afrika,Hazar Bölgesinde yaklaşık 20 ülke bulunmaktadır. Ülke haklarının özgürlük arayışları demokratik talepleri Tunuslu Mohamedin Bouazizi’nin kendisini yakmasıyla başlamış, Mısırlı halkların Tahrir meydanındaki eylemleri Arap Baharına ivme vermiştir. Bölgede halk hareketleri-isyanları Prag baharına benzediğinden bölgedeki özgürlük hareketlerine Arap Baharı denilmiştir. Ancak bu coğrafyadaki halkların özgürlük algılayışları Arap baharını Prag baharından ayırır.

Okumaya devam et