Etiket arşivi: Döviz Kuru

“Tarım sektörünün kur hareketlerine duyarlılığının ekonomi politiği”

Havva TUNÇ

Döviz kuru, ulusal para biriminin yabancı para birimi karşısındaki nispi fiyatıdır.Döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ulusal paranın fiyatı yabancı para cinsinden ya da yabancı paranın fiyatında ulusal para cinsinden değişmeler ortaya çıkar. Diğer bir deyişle kurlardaki bu hareketlilik ulusal paranın satın alabileceği ve/veya satacağı mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkiler. Kur hareketliliği ulusal paranın değer kaybı ile sonuçlanıyorsa ülkenin satın alacağı her türlü mal ve hizmetin birim fiyatı artacak anlamına gelir buna karşılık satacağı mal ve hizmetler ucuzlar.Eğer ülke üretmek için,girdi bağlamında, ithal etmek zorundaysa maliyet ve fiyat artışı kaçınılmaz olur.

Tarım Sektörünün kur hareketlerine duyarlılığı hem ticaret,ithalat ve ihracat, hem de finansman açısından ele alınabileceği gibi kurların hem sektöre hem de genel ekonomiye etkileri birlikte analiz edilebilir ve etkilerin sektör üzerindeki yansıması kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirilmelidir. Diğer taraftan doğru politikalar üretebilmesi sektörün yapısı, girdi çıktı ilişkilerinin doğru okunabilmesi için gereklidir.

Okumaya devam et

“Kur Savaşları ve Pazar Paylaşımının Ekonomi Politiği”

Havva TUNÇ                      8.02.2013

Serbest döviz piyasasında, döviz kurunu, döviz piyasası iç dinamikleri olan döviz arz ve talebi  belirler. Ulusal döviz piyasasında (X) paranın dolar cinsinden değerini arz ve talebi belirler. Para, küresel para ve finans piyasalarında sermayenin mobilitesi gereği bir sınırlamaya tabi olmadan istediği yere istediği zaman girip çıkabilmektedir. Bu durum sadece finans piyasaları ve üretim faktörlerinden sermaye için geçerlidir. Diğer bir deyişle üretim faktörlerinden sermayenin mobilitesi tamdır.

Okumaya devam et

“Kur Savaşlarının Ekonomi Politiği”

Havva TUNÇ                                 28.01.2013

Serbest piyasa ekonomisi koşullarının uygulandığı küresel para ve finansal piyasalarda sermayenin mobilitesi  piyasada çıkar çatışmalarına yol açabilmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde müdahaleci ve korumacı uygulamalar serbest piyasa koşullarından sapmalara yol açmaktadır ve piyasa istikrarı bozulmaktadır. Daha açıkça ifade edersek, sermayenin uluslararasılaşmasına rağmen dünya ticaretinden pay almak, pazar payını yükseltmek amacıyla merkez bankaların ulusal paralarının değerlerini düşük tutmak amacıyla döviz kuru müdahaleleri sistemin işleyişini bozduğu gibi istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu istikrarsızlığın temel nedeni uluslararası mal piyasanın paylaşımıdır.

Okumaya devam et

“Küresel Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Savaşları”

Havva TUNC                                              6.10.2010

Serbest piyasa ekonomisi koşullarının uygulandığı küresel para ve finansal piyasalarda sermayenin mobilitesi  piyasada çıkar çatışmalarına yol açabilmektedir.  Özellikle kriz dönemlerinde müdahaleci ve korumacı uygulamalar  serbest piyasa koşullarından sapmalara yol açmaktadır ve  piyasa istikrarı bozulmaktadır. Daha açıkça ifade edersek, sermayenin uluslararasılaşmasına rağmen dünya ticaretinden pay almak ,pazar payını yükseltmek amacıyla ekonomilerin ulusal paralarının değerlerini düşük tutmak amacıyla yaptıkları döviz kuru müdahaleleri sistemin işleyişini bozduğu gibi istikrarsızlığa yol açmaktadır. Bu istikrarsızlığın temel nedeni mal piyasanın paylaşımıdır.

Okumaya devam et