Etiket arşivi: Gelir

“Fındık Üretiminin Gelir ve İstihdam Yaratıcı Gücü”

Fındık Hasadı

Fındık Hasadı

Havva
TUNÇ 19.09.2017

Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel durumlarda fark daha artar.Tarımsal ürünler tam rekabete yakın piyasalarda(serbest piyasa ekonomisi) satılmalarına karşılık üretimin temel girdileri monopol(tekel konumlu) piyasalardan sağlanması sektörün çift taraflı sömürüye açık olduğu anlamına gelmektedir.

Okumaya devam et

Borsa Endeksinin Yükselmesi Ekonominin İyileştiği Anlamına Gelir mi

Havva TUNC                              20.08.2009

Banka karları döviz kuru, faiz oranı ve ulusal paranın değeri ile yakın ilişkilidir. Benzer biçimde borsa endeksleri de. Daha açıkça ifade edersek, ulusal para değer kazandığı zaman yani kur düştüğü zaman ulusal paranın getirisi faiz oranı yabancı faiz oranlarından yüksek olması ile bankalar kısa dönemde açık pozisyondan kar elde ederler. Tam tersi durumunda yani ulusal paranın değer kaybı faiz oranın düşüklüğü ve karların yok olması anlamına gelir. Borsa endeksindeki yükselişler (inişler) de benzer değişim gösterir.

Son bir aydır gerek ulusal borsa endeksindeki artış (İMKB) gerekse küresel piyasalardaki borsa endekslerindeki yükseliş ekonomilerin krizden çıktıkları, iyileştikleri anlamına gelmekte midir? Keza Türk Bankaların karlarındaki artışı ekonominin iyileşmesi olarak mı yorumlanmalı?

Okumaya devam et