Etiket arşivi: İstihdam

“Fındık Üretiminin Gelir ve İstihdam Yaratıcı Gücü”

Fındık Hasadı

Fındık Hasadı

Havva
TUNÇ 19.09.2017

Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel durumlarda fark daha artar.Tarımsal ürünler tam rekabete yakın piyasalarda(serbest piyasa ekonomisi) satılmalarına karşılık üretimin temel girdileri monopol(tekel konumlu) piyasalardan sağlanması sektörün çift taraflı sömürüye açık olduğu anlamına gelmektedir.

Okumaya devam et

Büyüme Dersinin Kitapları

Text Book / Recommended Reading

  • “Economic Growth and Development”,  P.A.Neher
  • “Introduction to the Theory of Economic Growth”, Ramu Ramanathan 
  • “Sermeye, Bölüşüm ve Büyüme”, Y.Akyüz, Ankara Ü.SBF.Yay.
  • “Economics”, D.Begg
  • “Modern Büyüme Teorileri”, İlker Parasız,
  • “MG,İstihdam ve İktisadi Büyüme”, SabriÜlgener
  • “Uluslararası Ticaret, Para ve Finans” Havva Tunç, Alfa Yayınları
  • “Mikro İktisat”  Havva Tunç, Alfa Yayınları