Etiket arşivi: Kalkınma

“Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği Ve Fındık Fiyatı”

 Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel durumlarda fark daha artar.

“Tarımda Fiyat Oluşumun Ekonomi Politiği ve Fındık Fiyatı” konulu bu çalışmada, kuramsal olarak,Tarımda fiyatın nasıl belirlendiği açıklandı.Tarımsal ürünler tam rekabete yakın piyasalarda(serbest piyasa ekonomisi) satılmalarına karşılık üretimin temel girdileri monopol piyasalardan sağlanması sektörün çift taraflı sömürüye açık olduğu anlamına geldiğinden sektörde izlenmesi gereken politikalar, fındık ürünü eşliğinde analiz edilmeye çalışıldı.

Okumaya devam et

“Kalkınma Göstergeleri-2012-2013″

Havva TUNÇ 26.03.2014

Türkiye İstatistik Kurumu, kalkınma göstergeleri ile ilgili çalışmalarını 2007 yılından itibaren, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği kalkınma göstergeleri listesini dikkate alarak yürütmektedir. Eurostat kalkınma göstergeleri, sosyo-ekonomik kalkınma, tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişim, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklık ve iyi yönetişim olmak üzere on konu başlığı altında toplam 132 göstergeyi içermektedir. Bu haber bülteni ile on konu başlığı altında ülkemiz için hesaplanan 96 gösterge, tanımları ile birlikte verilmiştir.

Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2012 yılında ‰9,2 oldu

Okumaya devam et

“Büyüme Kalkınmaya Dönüşemezse,”

 Havva TUNC                29.03.2011

Bir dönemden diğer döneme GDP’deki  artış iktisadi anlamda büyüme olarak tanımlanır. Daha açıkça ifade edersek belli bir dönemde  ulusal ekonomi  yaratılan mal ve hizmetlerin toplam değerine GDP denir. GDP’nin yıllar itibarıyla artış trendinde olması o ekonominin büyümekte olduğu anlamına gelir.

Okumaya devam et