• “Tarım sektörünün kur hareketlerine duyarlılığının ekonomi politiği” tarafından : Eylül 28, 2015

  Havva TUNÇ Döviz kuru, ulusal para biriminin yabancı para birimi karşısındaki nispi fiyatıdır.Döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ulusal paranın fiyatı yabancı para cinsinden ya da yabancı paranın fiyatında ulusal para cinsinden değişmeler ortaya çıkar. Diğer bir deyişle kurlardaki bu hareketlilik ulusal paranın ...

  Devamı...
 • “Yurt İçi Gıda Fiyatların Yurt Dışı Fiyatlarla Senkronizasyonu” tarafından : Ağustos 27, 2014

  Havva TUNÇ Merkez Bankalarının asli görevi para piyasasının istikrarını sağlamaktır.Merkez Bankaları izledikleri kur ve kambiyo politikaları ve finansal araçlarla fiyat istikrarını sağlarlar. Sermayenin uluslararasılaşmasıyla, belli zaman aralıklarla tekrar eden finansal krizler ...

  Devamı...
 • “2001 Finansal Kriz, Finans Piyasası ve Türkiye Ekonomisi “ tarafından : Aralık 11, 2013

  Havva TUNÇ Finansal krizler iki farklı nitelikte olur. Birincisi, spekülatif amaçlı ataklar İkincisi ise piyasanın likidite ihtiyacından doğan ataklardan oluşan döviz talebi genişlemesiyle oluşan finansal krizler. Türkiye Ekonomisinde 22 Kasım-5 Aralık 2000 tarihleri arasında yaşanan finansal krizin ikinci türden bir kriz ...

  Devamı...
 • “FİNANSAL KRİZ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE” tarafından : Aralık 19, 2011

  Havva TUNC                                          19.12.2011 Sistematik Krizin doğuşu Amerikalı Katherin’in ev sahibi olmak için İpoteğe Dayalı Kredi sistemine göre aldığı ev kredisini ödeyememesi durumudur.  ...

  Devamı...
 • “Küresel Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Savaşları” tarafından : Ekim 6, 2010

  Havva TUNC                                              6.10.2010 Serbest piyasa ekonomisi koşullarının uygulandığı küresel para ve finansal piyasalarda sermayenin mobilitesi  piyasada çıkar çatışmalarına yol açabilmektedir.  Özellikle kriz dönemlerinde müdahaleci ve korumacı uygulamalar  ...

  Devamı...