Etiket arşivi: Monopol

“Fındık Üretiminin Gelir ve İstihdam Yaratıcı Gücü”

Fındık Hasadı

Fındık Hasadı

Havva
TUNÇ 19.09.2017

Tarımsal fiyatlar sanayi kesimindeki fiyatlardan farklı bir yapı göstermektedir. Sanayide marjinal maliyet ve marjinal gelir eşitliği ile belirlenen fiyat ve üretim düzeyi, tarım sektöründe tam olarak geçerli olmayıp farklılık arz eder. Tarımda piyasa ekonomisi yerine geçimlik ekonominin geçerli olduğu özel durumlarda fark daha artar.Tarımsal ürünler tam rekabete yakın piyasalarda(serbest piyasa ekonomisi) satılmalarına karşılık üretimin temel girdileri monopol(tekel konumlu) piyasalardan sağlanması sektörün çift taraflı sömürüye açık olduğu anlamına gelmektedir.

Okumaya devam et

“Kurufasulye, patates gibi tarım ürünlerinde fiyat artışı, nedenleri ve çözümü”

hububatlar

hububatlar

Havva TUNÇ 11.01.2013
Tarım sektörü, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ihracata söz konusu tarımsal ürünlerin yüksek katma değeriyle ulusal gelir ve dış satıma katkısıyla ulusal ekonomi için büyük bir önemi olmasına rağmen tarımdan beklenen bu etkilerin elde edilmesi o kadar kolay olmamaktadır. Amerika ve Avrupa Birliği* bu konuda oldukça başarılı iken Türkiye kendi kendine yetebilen dünyanın yedi ülkesinden birisi olmasına rağmen izlenen ve /veya izlenmekte olan tarım politikalarında kırmızı çizgilere gereken önemin verilemediğinden temel tarım ürünlerinde hala ithalatçı ülke konumundadır.

Okumaya devam et

“Tarım Sektörünün Yapısı ve Türk Tarımı Üzerine”

Havva TUNÇ 5.9.2013

Tarımsal ürün arzında yaşanan üretim artışı, 2013 hasat dönemi ayçiçeği üretiminde olduğu gibi, üretim birim maliyeti artmasına rağmen birim fiyatının düşmesine yol açmaktadır. Buna karşılık fındık üretiminde olduğu gibi, ürün arzında yaşanan daralma birim fiyatının artmasına neden olmaktadır.Ve diğer taraftan vergisiz ithal edilen,sıfır vergi politikası söz konusu olan tarımsal ürünlerde, pamuk da olduğu gibi üretim daralması ve dışa bağımlılık oluşmaktadır. Örneklerden de anlaşılacağı üzere Türk tarım sektöründe bir kaos bir istikrasızlık söz konusu olup her hasat döneminde bunlar yaşanmaktadır.

Tarımda dengenin dengesizlik koşullarında gerçekleşmesi, istikrarsızlığın sıradanlaşması pamuktan fındığa fındıktan ayçiçeğine, pirince ve patatese kadar tarım ürünlerinin hemen hemen hepsinde yaşanan fiyat artışı ve/veya düşüşü sonucunda ya üretim fazlalığı veya azlığı ya da ithalat bağımlılığı yaşanmaktadır. Türk Tarımında tarımsal üretim ve fiyatta istikrarın elde edilemediğidir. Ve istikrarın elde edilebilmesi için yapılması gerekenlerin yapılmamasının nedeni izlenen veya izlenmekte olan eksik tarım politikalarıdır. Diğer taraftan tarımda yaşanmakta olan ürün arzındaki istikrarsızlık hem tarım sektörünün hem de Türk tarımının yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır.Ve oluşturulmakta olan politikalarda tarımın yapısal özellikleri göz ardı edilmektedir.“Tarım sektörünün yapısı ve Türk tarımı” başlıklı bu çalışmada tarımın yapısı ve Türk tarımının yapısal sorunları belirtilerek politikalar bağlamında neler yapılmalı sorusuna cevap bulmaya çalışıldı ve çözümler önerildi.

Okumaya devam et

“Et Fiyatlarındaki Artışı Önlemede İthalatın Çözümsüzlüğünün Ekonomi Politiği “

Havva TUNC

Avrupa Birliği (AB) kurulduğu  1957’lerde tarımsal ürünlerde kendi kendine yeterli olmayan,   arz garantisi sağlayamayan, tarımsal ürünlerinin  tamamında ithalata bağımlı bir bütünleşmeyken 1960’larda uygulanmasına başlanan ve hala uygulanmakta olan Ortak Tarım Politikasıyla(CAP), 1980’li yıllara gelindiğinde bir çok tarım ürününde  ihracatçı olması yanı sıra dünya pazarlarında temel ihracatçı ülkelerle rekabet edebilir konuma gelmiştir.

Türkiye, 1960’lı yıllarda temel tarım ürünlerinde kendi kendine yeterli dünyanın yedi ülkesinden biri iken 2000’lerde temel tarım ürünlerinde ithalatçı olmuştur. Bir çok tarım ürününde arz yetersizliği ile karşı karşıyadır.Ve Arz yetersizliği artan talep dönemlerinde fiyat artışı olarak piyasada yansıma bulmaktadır.Her Ramazan ayında et fiyat artışları, bu duruma örnek olarak verilebilir. Et arzının talep karşısındaki yetersizliği diğer faktörleri harekete geçirdiği için et fiyatı yüksek seviyelere çıkmaktadır. Et fiyatındaki artışın sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle fiyat artışını önlemek için“et ithalatında vergi oranının düşürülmesi ve/veya sıfırlanması” politika aracı olarak uygulanmaktadır. Et ithalatı, fiyat artışın giderilmesinde çözüm olmayıp, tam tersi çözümden giderek uzaklaşılmasına yol açmaktadır. Zira, dengeye varılmak istenirken dengesizlik de ulaşılan denge, çözüm olarak sunulmaktadır.

Okumaya devam et

Tarım Sektörünün Yapısal Özellikleri ve Önemi

Havva TUNC  13.08.2012

Tarım sektörünün, ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde sağlaması, sanayi ürünlerine talep yaratması, ulusal gelir ve dış satıma katkısı nedeniyle ulusal ekonomi içinde büyük bir önemi vardır. 

 

Okumaya devam et