Etiket arşivi: Üretim

“Çeltik(Pirinç) Üretiminin Ekonomi Politiği”

Havva TUNÇ

 

Çeltik (pirinç) başta Trakya olmak üzere değişik bölgelerimizde üretilmekte olup üretiminde modern teknoloji ve yöntemler uygulanmaktadır. Çeltik üretimi yıllar itibarıyla artış trendi içersindedir. Örneğin, toplam üretim 2006’da 418 bin ton,2007’de 389 bin ton, 2008’de 753 bin ton, 2009’da 750 bin ton, 2010’da 860 bin ton ve 2011’de 900 bin ton olmuştur.

Çeltiği, üreticiden satın alan ve birim fiyatı (taban fiyatı) belirleyen kuruluş Toprak Mahsulleri Ofisi’dir (TMO). TMO taban birim fiyatı, TL/ton olarak, 2011’de1.40 TL 2012’de 1.20 TL olarak belirlemiştir. Çeltiğin birim fiyatının belirlenmesinde prim sistemi uygulanmaktadır.

Okumaya devam et

Hububatlarda ki Fiyat Artışının Kaynağı Sadece Kuraklık mı?

 

Havva TUNC   13.08.2012

Kuraklık(küresel ısıma),gıda maddeleri fiyatlarında artışa yol açmaktadır. Dünya hububat talebindeki artış hububatların (buğday pirinç mısır gibi) birim fiyatında artışa yol açmaktadır. Gıda maddeleri birim fiyatındaki artışın nedenleri kısaca belirtirsek:

1.Dünya gıda maddeleri fiyatındaki artış nedenlerinin başında hububat hasadının düşmesi ve stoklardaki azalıştır. Diğer bir deyişle, küresel ısınma nedeniyle tarımda kötü hasat beklentisi güçlenmiştir. Dolayısıyla hasattaki azalış stokların azaltacağı ve bu durumun fiyatlar üzerindeki etkisi de artış yönünde olacaktır.

Okumaya devam et

“Türk Tarımında Tahıllarda Fiyat Artışı ve Gerisindeki Koşullar”

Havva TUNC          31.07.2012

 

Aktif nüfusun yaklaşık % 29’unun tarımda istihdam edildiği bir tarım ülkesinde(Türkiye Ekonomisi’nde), tahıl fiyatları artış trendi içersinde ise ve tahılların büyük bir kısmının ithalatı yapılıyor ise ülkenin izlediği tarım politikalarının gözden geçirilmesinin zamanı gelmiş ve geçiyor demektir. Ve hatta bu bir zorunluluktur.

 

Okumaya devam et

Vergilerin Yurtiçi Üretim İçindeki Payının Düşündürdükleri

.Havva TUNÇ                              21.02.2007

2006 yılında gerçekleşen 3,9 milyar YTL ile bütçe açığının GSMH’ YA oranı binde 7 olmuştur. Türkiye Ekonomisi, yaklaşık 30 yıl sonra bütçe dengesini elde etmiştir. Ancak, bu bütçe denkliği devletin ekonomideki yeri daraltılarak elde edilmiştir. Diğer bir deyişle bütçe gelirleri artmamış buna karşılık giderler sınırlı düzeyde tutulmuştur. 

AB ülkeleri itibarıyla bütçe dengesine bakıldığında durumun göründüğü gibi değil daha farklı olduğudur. Diğer bir deyişle, 2006 yılında AB‘ye üye ülkelerin bütçe açığının GSMH’YA oranı, Yunanistan’ın % 6,2, Portekiz’in %6, İtalya’nın %3,2, İngiltere’nin %3, Almanya’nın %2,1 olmuştur. 

Okumaya devam et