Yazılarım · 5 Ocak 2010

Önce Krizi Çıkar Sonrada Krizin Çözümünde Baş Aktör Ol

Havva TUNC                  8.10.2009

Amerikan ekonomisi dünya ekonomisine krizi ihraç etmekle kalmadı krizin çözümünde baş aktör olma rolünü de kaptı. Diğer bir deyişle Amerika, krizin gelişmiş ve gelişen ekonomiler üzerindeki yıkıcı ve sarsıcı etkilerini giderici çözümler üretmede temel aktör olma rolünü de kimseye bırakmadı. Ve rolünün uygulayıcısı FED’e IMF ve Dünya Bankası’nı yardımcı olarak atadı. Ve böylece uluslararası arenada prestiji ve önemi azalan IMF’e kaybettiği prestij ve önem verilmiş oldu. G20 ülkelerinin krizin çözümünde birlikte hareket etme ve ekonomilere desteklerin devamlılığının sürdürülmesi gerektiği kararlarının alındığı Pittsburgh zirvesini İstanbul kararları izledi. IMF ve Dünya bankasının (İstanbul’da yapılan) yıllık toplantısı sonucunda oluşan İstanbul kararlarında IMF, G20 ülkelerinin icra kurulu (krizden çıkış ve krizin etkilerini minimize edecek ve krizden çıkışı hızlandıracak ekonomilerin iyileşmesine ivme verecek uygulamalarda temel aktörlük rolü anlamında) olma görevi böylece resmileşmiş oldu.

IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantısında, Küresel Sistematik Finansal Krizin çıkış nedenleri ve bu krizden en az zararla gelişmiş ve gelişen ekonomileri kurtarma ve krizden çıkışa ivme vermek üzere alınan kararlarda görülen odur ki krizin doğuş nedenlerinin tam olarak algılanmadığıdır. Zira küresel sistematik finansal kriz kapitalizmin finansallaşma sürecinin bir sonucudur.