Hakkımda

Prof.Dr. Havva TUNÇ

Prof.Dr. Havva TUNÇ

Prof. Dr. Havva Tunç, Bozkır çayının coştuğu sıcak bir yaz akşamı Bozkır'da doğdu., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesidir. ”Yurt Dışına İşgücü Göçü ve Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri“ konulu tez ile Yüksek Lisans yaptı. “AT-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Avrupa Topluluğu’nun Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı” konulu tez ile doktora eğitimini tamamladı. 1988 yılında, İngiltere, East of Anglia/Norwich’te doktora öncesi eğitim için bulundu. 1995 yılında ”İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat” Ana Bilim Dalından Doçent, 2001 yılında İktisat Teorisi Ana Bilim Dalından Profesör olmuştur. 1998 yılında, Amerika, Iowa State University/ Ames'de "Visiting Professor" olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ders vermenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Ulaştırma ve Lojistik Okulunda ders vermektedir. "Mikro İktisat” , ”Makro İktisat” , “Uluslararası İktisat” , “Uluslararası Para ve Finans” , ”İktisadi Büyüme" "İktisadi Kalkınma” "Toplumsal Kalkınmada Kentler ve Önemi”, “Türkiye Ekonomisi ve Analizi” ,"Tarım Ekonomisi", “Ulaştırma Ekonomisi” , “Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar” derslerini vermektedir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Y.Lisans ve Doktora Programında “Uluslararası Para Sistemi” , "Rekabet Piyasaları ve Analizi” , "Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı", “Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve İzlenen Politikalar”, “Avrupa Birliği'nin Üçüncü Ülkelerle Olan İlişkileri ve Türkiye”, “Avrupa Birliği Organları, İşleyişi ve Anayasası", ”AB’nin Tarım Politikaları” ,”Ekonomik Büyüme ve Kalkınma”, “Uluslararası Para ve Finans ve Merkez Bankası Bankacılığı” ve “Economic Analysis and European Economic Policy" derslerini vermektedir. Prof. Dr. Havva Tunç'un "Türkiye Ekonomisi(2001)" , " Mikro İktisat (2002,2020)" , "Uluslararası Ticaret , Para ve Finans(2004, 2015.2018,2020)" , isimli kitapları yanı sıra yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır. İyi derecede İngilizce bilir.