Genel · 24 Aralık 2023

2. Tarımda Pozitif Gelecek Sempozyomu

Agricultural Sustainable/Tarımda Sürdürülebilirliğin gerçekleşebilmesinin olmazsa olmaz koşulu tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ile olası. Üretimde sürdürülebilirlik, toprak ve su yönetiminin birlikte senkronizasyonu ile olur. Üretim, her bir üründe, ürün arzının garanti edilmesi yanı sıra ürün çeşitliliğinin ve ürün güvenliğinin sağlanması ile olasıdır. Ürün güvenliği tarladan market raflarına yani tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürenin kontrol ve denetimi olmalıdır.

Üretimde ürün arzının garanti edilmesi, ürün çeşitliliğin ve güvenliğin sağlanması ne kadar önemliyse üreticinin yani çiftçinin desteklenmesi yaşam kalitesinin sosyo- ekonomik olarak, kalkınma bağlamında, gerçekleşmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ve de finansmana erişiminin kolay olması o kadar önemlidir. Bütün bunların yanı sıra teknolojik ilerlemenin tarıma entegre edilip uygulanabilirlik sağlanmalıdır. Aksi takdirde tarımda sürdürülebilirlik sınıfta kalır.