Doktora · 4 Ocak 2010

Dersler ve İçindekinler

1- Dersin Adı: AB-Türkiye İlişkileri ve İzlenen Politikalar

I.Roma Anlaşması

II. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol

III. AB’nin Organları ve Yönetimi

IV. Ortaklığın Organları ve Yönetimi ve İşleyişi

V.Türkiye’nin AB’ye Ortak Üyeliği ve Analizi

VI. Türkiye’nin AB’ye Tam üyeliği ve Analizi

VII. Kopenhag Kriterleri ve Türkiye

VIII. Helsinki Zirvesi ve Türkiye’nin Tam Üyeliği

IX. Nice Zirvesi ve Türkiye’nin Tam Üyeliği

X.Birliğin Genişleme Stratejisi ve Türkiye

XI. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye

XII. Gümrük Birliği Protokolü ve AB-Türkiye İlişkileri

XIII. Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Süreci ve Etkileri

XIV. Avrupa’nın Güvenliği ve Türkiye’nin AB’deki Konumu(AGSK-NATO)

XV. Tarama Süreci ve Türkiye’nin Tam Üyeliği

XVI. Durum Değerlendirmesi: Olması Olası Politikalar, Stratejiler ve Kimlik Sorunu

2. Dersin Adı: AB Tarım Politikası ve Türk Tarımı

A.AB Tarımı ve İzlenen Politikalar

I.Ortak Tarım Politikasının Doğuşu ve Gelişimi

II. Ortak Tarım Politikası’nın Temel Prensipleri(Roma Anlaşması)

III. Pazar ve Fiyat Politikası IV. Tarımda Para Sistemi ve Ortak Fiyatlar

V.Yapısal Politika

VI. Finansman Politikası: Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu(EAGGF)

VII. Ticaret Politikası: CAT ve Üçüncü Ülkeler

VIII. CAP’nin Topluluk Tarımı Üzerindeki Etkisi

IX. CAP’nin Dünya Ticareti Üzerindeki Etkisi( Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında)

X.CAP ve Reform

XI. CAP’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği Üzerine Kısmi Denge Ana

B.Türk Tarımı ve İzlenen Politikalar

 I.Tarımın Türkiye Ekonomisindeki  Yeri

II: Kalkınma Planları ve Türk Tarımı

III. Türkiye’nin Tarımsal Yapısı

IV: Türk Tarım Politikası

V.Türk Tarımında Yapısal Reform

VI. Krizler ve Türk Tarımı

VII. Piyasa Ekonomisi ve Türk Tarımı

VIII. IMF ve Türk Tarımı

IX. Türk Tarımının AB’nin CAP Uyumu ve Etkileri

X.AB’ye Tam Üyelik Öncesinde Türk Tarımında Yapılması Gerekenler

XI. Gümrük Birliği Protokolü ve Türk Tarımı

XII. Birlik ve Türk Tarım Sektörleri Üzerine Kısmi Denge Analizi

3. Dersin Adı. Rekabet Piyasası ve Analizi

I.Serbest Piyasa Ekonomisi(Rekabet Piyasası) ve Koşulları

II. Rekabet Piyasası ve İşleyişi: Firma Teorileri

III. Rekabet Piyasası ve Fiyatın Oluşumu

 IV. Rekabet Piyasası, Maliyet ve Kar Maksimizasyonu

 V.Piyasa Denge ve Dengesizliği

 VI. Piyasa ve Haksız Rekabet: Aksak Rekabet Piyasası

 VII. Özelleştirme ve Rekabet Piyasası 

 VIII. Hâkim Durum

 IX. Hâkim Durumun Kötüye Kullanımı: Monopolleşme

 X.Rekabet Hukuku ve Rekabet

 XI. Rekabet Kurumu ve  Rekabet Piyasası

 XII. Rekabet Hukuku ve Aksak Rekabet Piyasası

 XIII. Örneklemeler( Mİcrosoft, İzmir Lİmanı, Meslek Odaları vs)

4. Dersin Adı: Uluslararası Para Sistemi

   1. Uluslararası Döviz Piyasası Ve Döviz Kuru

   2.Döviz Piyasasının Yapısı ve Fonksiyonları

   3.Döviz Kuru Sistemleri

   4.Kur Farklılıkları ve Kur Arbitrajı

   5.Spot Forward Kurlar ve Spot-Forward İşlemleri

   6.Doğrudan, Dolaylı Kur

   7.Döviz Kur Riskleri

   8.Faiz Arbitrajı

   9.Döviz Kuru Teorileri

   10.Ödemeler Dengesi ve Analizi

   11.Kur ve Fiyat Değişmeleri ve Ödemeler Dengesi

   12.Merkez Bankacılığı ve Parasal Politikalar

   13.Kapalı Ekonomide Parasal ve Mali Politikalar

   14.Açık Bir Ekonomide Parasal ve Finanssal Politikalar

   15.Finanssal Politikalar ve Finanssal Krizler

   16.Uluslar arası Para Sistemi