Eserlerim · 5 Ocak 2010

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi, Sümer Kitabevi,2001, İstanbul Türkiye Ekonomisinin içinde bulunduğu durum anlatılmaktadır. Bu kitapta, sektörel bağlamda, Türkiye Ekonomisinin yapısı ve sorunları tespit edilmiştir ve bu sorunlara alternatif çözümler önerilmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve izlenen politikalar açıklanmış ve bunların yanı sıra, Türkiye Ekonomisinin AB’ye entegre olma sürecinde karşı karşıya kaldığı gerek ekonomik gerek siyasi durumların değerlendirmesi ve analizi yapılmıştır.