Yazılarım · 6 Ocak 2010

ATV-Sabah Satışının Finansmanı

Havva TUNÇ                                     7.05.2008

Dinç Bilgin’in ATV-Sabah grubunun sahibi idi ve devlete borcu olan iş adamıydı. Devlet, onun temsilcisi durumunda olan TMSF, Dinç Bilgin’den alacaklarına karşılık ATV-Sabah grubuna el koydu ve alacağını tahsil etmek için satışını gerçekleştirdi. Buraya kadar bir sorun yok.

ATV-Sabah grubunu satın alan Çalık grubu bu alış işlemini gerçekleştirebilmek için kamu bankası olan Halk Bank ve Vakıf Bank’tan toplam 750 milyon dolar kredi almıştır. Yani, devlet sahip olduğu bir değeri kendisinin bu kuruluşları satın alması için kredi verdiği bir kurum olan Çalık grubu tarafından satın alınıyor. Bu satış sonucu TMSF reel olarak alacağını tahsil etmiş midir?  Bir taraftan verilen kredinin verilme koşulları ve bankaların katlandıkları maliyet ve bu maliyet karşılığında elde edilecek kazanç anlamına gelen verilen kredinin verilme koşulları nelerdir? Diğer taraftan, kredi verilen bu kurumun öz sermaye yapısı, borçluluk oranı gibi kriterler açısından değerlendirdiğinde aldığı krediye ödeyebilme durumu ve bu kredinin kendisine maliyeti ile almış olduğu kuruluşlardan elde edeceği kazanç arasındaki farkın büyüklüğünün ne kadar olacağı ilgili ve yetkili birimlerce kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.