Yazılarım · 6 Ocak 2010

Bono Faizindeki Artış ve Düşündürdükleri

Havva Tunç                                          14.10.2006

Ekonomide fiyatlar genel seviyesindeki artış ve artış eğilimi, sırasıyla, enflasyon ve enflasyon beklentisi olarak isimlendirilmektedir. Enflasyon beklentisinin yüksek olduğu ekonomilerde bono faizinin artış eğilimi içinde olması anlaşılır bir durumdur. Çünkü faiz artışının temel nedeni enflasyon beklentisindeki artış eğilimidir. Buna karşılık enflasyon beklentisinin düşük olduğu ekonomilerde bono faizinin artış içinde olması anlaşılır olmaktan uzaktır. Diğer bir deyişle, bono faizindeki artışın, fiyatlar genel seviyesindeki artış beklentisinin düşük olduğu bir durumda gerçekleşmesi risk piriminin yüksek olduğu anlamına gelir. Risk priminin yüksekliğini belirleyen faktörler ise söz konusu ekonominin yapısal konumuna göre açıklanır.

Türkiye Ekonomisinde, enflasyon beklentisinin düşük olduğu bir ortamda bono faizi artış trendi içine girmiş olup %23 seviyesine gelmiştir ve  % 20’nin altına hiç düşmemiştir. Enflasyon beklentisinin düşük olduğu bir ortamda bono faiz oranının artması risk piriminin yüksek olduğu anlamına gelir. Risk priminin yüksek olmasının nedeni ise milli gelirin % 7’sine ulaşan cari açık ile dış borç stokundaki artış eğilimidir.