Yüksek Lisans · 6 Ocak 2010

Dersler ve İçerikleri

1.Dersin Adı: AB’nin Ortak Tarım Politikası(CAP)

I.Ortak Tarım Politikasının Doğuşu ve Gelişimi

II.Ortak Tarım Politikası’nın Temel Prensipleri(Roma Anlaşması)

III.Pazar ve Fiyat Politikası

IV.Tarımda Para Sistemi ve Ortak Fiyatlar

V.Yapısal Politika

VI.Finansman Politikası:Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu(EAGGF)

VII.Ticaret Politikası: CAT ve Üçüncü Ülkeler

VIII.CAP’nin Topluluk Tarımı Üzerindeki Etkisi

IX.CAP’nin Dünya Ticareti Üzerindeki Etkisi( Gelşmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında)

X.CAP ve Reform

XI.CAP’nin Dünü,Bugünü ve Geleceği Üzerine Kısmi Denge Analizi

2.Dersin Adı: Rekabet Piyasası ve Analizi

I.Serbest Piyasa Ekonomisi(Rekabet Piyasası) ve Koşulları

II.Rekabet Piyasası ve İşleyişi: Firma Teorileri

III.Rekabet Piyasası ve Fiyatın Oluşumu

IV.Rekabet Piyasası , Maliyet ve Kar Maksimizasyonu

V.Piyasa Denge ve Dengesizliği

VI.Piyasa ve Haksız Rekabet :Aksak Rekabet Piyasası

VII.Özelleştirme ve Rekabet Piyasası 

VIII.Hakim Durum

IX.Hakim Durumun Kötüye Kullanımı: Monopolleşme

X.Rekabet Hukuku ve Rekabet

XI.Rekabet Kurumu ve  Rekabet Piyasası

XII.Rekabet Hukuku ve Aksak Rekabet Pİyasası

XIII.Örneklemeler( Mİcrosoft, İzmir Lİmanı, Meslek Odaları vs)

3. Dersin Adı: Uluslararası Para ve Finans

 1.Uluslar arası Döviz Piyasası Ve Döviz Kuru

 2. Döviz Piyasasının Yapısı ve Fonksiyonları

 3.Döviz Kuru Sistemleri

 4.Kur Farklılıkları ve Kur Arbitrajı

 5.Spot Forward Kurlar ve Spot-Forward İşlemleri

  6.Doğrudan, Dolaylı Kur

  7.Döviz Kur Riskleri

   8.Faiz Arbitrajı

  9.Döviz Kuru Teorileri

  10.Ödemeler Dengesi ve Analizi

  11.Kur ve Fiyat Değişmeleri ve Ödemeler Dengesi

 12.Merkez Bankacılığı ve Parasal Politikalar

 13Kapalı Ekonomide Parasal ve Mali Politikalar

 14.Açık Bir Ekonomide Parasal ve Finanssal Politikalar

 15.Finanssal Politikalar ve Finanssal Krizler

 16. Uluslararası Para Sistemi

1.Dersin Adı: AB’nin Ortak Tarım Politikası(CAP) 

I.Ortak Tarım Politikasının Doğuşu ve Gelişimi 

II.Ortak Tarım Politikası’nın Temel Prensipleri(Roma Anlaşması) 

III.Pazar ve Fiyat Politikası 

IV.Tarımda Para Sistemi ve Ortak Fiyatlar 

V.Yapısal Politika 

VI.Finansman Politikası:Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu(EAGGF) 

VII.Ticaret Politikası: CAT ve Üçüncü Ülkeler 

VIII.CAP’nin Topluluk Tarımı Üzerindeki Etkisi 

IX.CAP’nin Dünya Ticareti Üzerindeki Etkisi( Gelşmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında) 

X.CAP ve Reform 

XI.CAP’nin Dünü,Bugünü ve Geleceği Üzerine Kısmi Denge Analizi 

2.Dersin Adı: Rekabet Piyasası ve Analizi 

I.Serbest Piyasa Ekonomisi(Rekabet Piyasası) ve Koşulları 

II.Rekabet Piyasası ve İşleyişi: Firma Teorileri 

III.Rekabet Piyasası ve Fiyatın Oluşumu 

IV.Rekabet Piyasası , Maliyet ve Kar Maksimizasyonu 

V.Piyasa Denge ve Dengesizliği 

VI.Piyasa ve Haksız Rekabet :Aksak Rekabet Piyasası 

VII.Özelleştirme ve Rekabet Piyasası  

VIII.Hakim Durum 

IX.Hakim Durumun Kötüye Kullanımı: Monopolleşme 

X.Rekabet Hukuku ve Rekabet 

XI.Rekabet Kurumu ve  Rekabet Piyasası 

XII.Rekabet Hukuku ve Aksak Rekabet Pİyasası 

XIII.Örneklemeler( Mİcrosoft, İzmir Lİmanı, Meslek Odaları vs) 

3. Dersin Adı: Uluslararası Para ve Finans 

 1.Uluslar arası Döviz Piyasası Ve Döviz Kuru 

 2. Döviz Piyasasının Yapısı ve Fonksiyonları 

 3.Döviz Kuru Sistemleri 

 4.Kur Farklılıkları ve Kur Arbitrajı 

 5.Spot Forward Kurlar ve Spot-Forward İşlemleri 

  6.Doğrudan, Dolaylı Kur 

  7.Döviz Kur Riskleri 

   8.Faiz Arbitrajı 

  9.Döviz Kuru Teorileri 

  10.Ödemeler Dengesi ve Analizi 

  11.Kur ve Fiyat Değişmeleri ve Ödemeler Dengesi 

 12.Merkez Bankacılığı ve Parasal Politikalar 

 13Kapalı Ekonomide Parasal ve Mali Politikalar 

 14.Açık Bir Ekonomide Parasal ve Finanssal Politikalar 

 15.Finanssal Politikalar ve Finanssal Krizler 

 16. Uluslararası Para Sistemi