Yazılarım · 6 Ocak 2010

Enflasyondaki Düşüş Kalıcı mı? Geçici mi?

Havva TUNÇ                        06.06.2007

Mayıs ayı enflasyonu üretici fiyat endeksi (ÜFE) % 0.39, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) % 0.50 olarak açıklandı. Mevcut veriler ışığında yıllık enflasyonun % 9.23 olacağı öngörüldü.  Mayıs ayında fiyatlar genel seviyesinin beklenenin altında gerçekleşmesi piyasada iyimser havanın esmesine yol açtı. Gerçekten piyasalardaki esen bu iyimser hava gerçek bahar mı? Yoksa yalancı bahar mı?

2007’nin ilk beş aylık verilere göre, beş aylık enflasyonun % 4.08 değeri ile hedeflenen yıllık enflasyon oranı olan % 4’ü geçmesi, hedeflenen enflasyon oranının gerçekleşme olasılığını minimize etmektedir. Bunun yanı sıra mayıs ayındaki enflasyon değerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi enflasyondaki düşüşün sürekli olacağı anlamına gelmez.

İç piyasadaki harcama eğilimlerinde izlenen durgunluğun sebebi siyaset arenasında yaşanan kaosun gelecek ile ilgili belirsizlikleri artırmasıdır. Cari dönemde yapılması gereken harcamaların ertelenmesini gerek TÜFE’deki gerek ÜFE’deki düşüş doğrulamaktadır. Cari dönemde yapılması gereken harcamalar neden ertelenmiştir? Tekrar edersek,Türk Siyaset ortamının seçim dönemine girmesi piyasalarda yaşanan belirsizliği artırmakta ve keza bireylerin gelecekle ilgili kaygılarını artırmaktadır. Tüketicilerin (t) dönemindeki harcamalarını (t+n) dönemine ertelemeleri yanı sıra para ve finans piyasasında paranın getirisinin yüksek oluşu ve de bunun devamlılığının süreceği beklentisi, reel piyasalardaki mal ve hizmet hareketini durdurmaktadır. Bu eğilimin devamlılığı sürdükçe fiyatlar genel seviyesindeki hareket beklenenin altında gerçekleşecektir. Seçim sonuçlarının açıklanması ile (22 Temmuz 2007 sonrası) fiyat hareketlerindeki bu yavaşlama yerini hareketlenmeye bırakacaktır. 

Uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarında olası bir artış, kuraklık beklentisi (üretim yetersizliğinin gerçekleşemesi anlamında) gibi beklentilerin  gerçekleşmesi ve ismini koyamadığımız diğer olası hareketlerdeki devinimin, fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkacak harekete artış yönünde ivme vereceği ve bunların gerçekleşme olasılığının güçlü olması itibarıyla, Ağustos ayından itibaren fiyatlar genel seviyesinin artış trendine gireceği ve bu trendin hızlanacağıdır. Bu durumda,kanımca, 2007 yılına yönelik enflasyon oranı % 10–11 dolaylarında gerçekleşecektir.