Beyazperde · 6 Ocak 2010

Film Tanıtım: Ae Fond Kiss

Havva Tunç

“Duygudan da Öte” olarak Türkçeye çevrilen “Ae Fond Kiss” romantik drama türünde olup din ve insan temalı bir film. 

Duygudan da Öte filmi’nde, dinin kilise ve din adamları aracılığı ile insan yaşamı üzerindeki baskıcı, ezici, hükmedici, yasaklayıcı yönü hem İslam dini cephesinden hem de Hıristiyan dini cephesinden ele alınır ve dinin hayatları nasıl kontrol ettiği, dolaylı bir biçimde( aşk ve sevgi görüntüsü altında) sorgulanır. 

Filimde olaylar İskoçya’nın Glascow kentinde geçer.Bu filimde, bir yandan Katolik Kilisesinin bireyler üzerinde baskıcı ve emredici gücü ve bireylerin bu baskıdan dolayı yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar güzel kurgulanmıştır ve keza yaşanılan toplumda bireyler arasında, dinsel anlamda, eşitliğin olmadığı tam tersine ayırımcılığın olduğu ortaya konulmuştur. Diğer yandan, Pakistan asıllı Müslüman bir ailenin yaşamını İslam dininin kurallarına göre nasıl belirledikleri ve bu kurallardan ufak tefek sapmaların bu ailenin yaşamını nasıl alt üst ettiği, aile içinde uyumun nasıl bozulduğu ve daha da önemlisi ebeveynler ile çocuklar arasında nasıl bir kültür çatışmasına yol açtığı anlatılmaktadır.

Oyuncuların performansının, yetersiz olmasına rağmen konunun ilginçliği ve yönetmenin konuyu ele alışı ve kurgulamadaki ustalığı filmi başarılı kılıyor. 

Mutlaka izleyin, tartışın ve sorgulayın.