Beyazperde · 6 Ocak 2010

Film Tanıtım: Heights

Havva Tunç

“Gizli İlişkiler” olarak Türkçeye çevrilmiş olan “Heights “ insan ilişkileri üzerine odaklanmış bir film. İlişkinin türü aşk ve sevgi üzerinedir. Ancak bugün yaşamakta olduğumuz aşkların planlandığı gibi gerçekleşebilmesini geçmişte yaşadığımız yanlış ilişkiler engellemektedir. Yani kötü bir geçmiş geleceğin önünde engel oluşturmaktadır.

Şöyle ki, fotoğrafçı olan Isabel (Elizabeth Banks) ve  onun nişanlısı olan  Avukat Jonathan (James Marsden) arasındaki ilişki her iki tarafın aileleri tarafından onaylanmamasına rağmen (dinsel nedenlerden dolayı) onların birlikteliklerini sürdürmedeki kararlılıkları birden bire kesintiye uğrar. Jonathan’ın eski erkek arkadaşının ortaya çıkması ve bunu Isabel’in annesi olan Diana’nın (Glen Close) öğrenmesi ve Diana kocasının kendisini başka bir hatun ile aldattığını öğrenmesi gibi olaylar filmdeki her bir oyuncunun planlarının bozulmasına yol açar. Yani geçmişte yaşanan yanlış ilişkilerin ortaya çıkması bugünkü ilişkilerin planlandığı gibi gerçekleşmesini önler.  

New York gibi büyük bir kentte yaşayan insanların içinde bulundukları karmaşa ortamı onların sosyal hayatlarını özellikle duygusal yaşamlarını etkilemektedir. Aşk ve sevginin karı koca arasındaki etkileşimi sonucu tarafların birbirini aldatmasına, birlikte yaşayan iki sevgilin bir birlerine karşı dürüst olmamaları ve onların farklılık arayışı aynı cinsten kişiler arasındaki ilişkilerin gündeme gelmesi ve bunun gerek bireyde gerekse toplumdaki yansımasının yarattığı olumsuzlukların işlendiği bol oyunculu bir film.

Yaşadığımız yüzyılda bireyin yalnızlaşması ile beraber sevgiye olan aşka olan özlemin artması; yaşanan ya da yaşanmakta olan sevgiler ve aşklarda aranılanların bulunamaması; bireylerin beklentilerinin bir türlü gerçekleşmemesine yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, âşık olma duygusuna duyulan özlem, bireylerin âşık olduklarını sanmalarına yol açmakta, ama birbirleriyle olan ilişkilerde, âşık bir insanın göstermesi gereken sadakati gösterememeleri aşkların sorgulanmasına yol açar.

Sinema salonundan çıkan seyirci bireylerin seks hayatlarındaki, duygusal dünyalarındaki bozulmaların nedenini düşünmeden edemez.  Aşk ve sevgi hususunda yaşanılanlar farklı olmakla beraber sonuç aynı olmaktadır.