Yazılarım · 6 Ocak 2010

Film Tanıtım ve Eleştirisi Üzerine

Prof.Dr.Havva TUNÇ             14.12.2006

Filmler “Bilim Kurgu”, “Korku ve Gerilim”, “Aksiyon”, “Macera”, “Efsane”, “Masalımsı”, “Fantastik,” Romantik Fantastik”, “Komedi” gibi sınıflandırılabileceği gibi sanatsal ya da sanatsal olmayan şeklinde de sınıflanabilir. Diğer bir deyişle filmler işledikleri konulara göre sınıflandırılmaktadır. Değerlendirmeler ve tanıtımlar filmlerin dâhil olduğu grup bağlamında yapılmalıdır. 

Gerek film tanıtımları gerekse film eleştirileri olsun her filmi dâhil olduğu grup içinde değerlendirmelidir ki bilgilendirme ve eleştiri sağlıklı olsun. Ancak gerek yazılı gerekse görsel medyada durum böyle olmamaktadır. Tam tersine sapla saman birbirine karıştırılmaktadır. 

Büyük emek ve zaman verilerek ve de para harcanarak yapılan filmleri değerlendirme görevini üstlenenlerin, bu konuda duyarlı olmaları hem sektörün gelişimi hem de seyircinin ilgisinin canlı tutulması açısından oldukça önemlidir.

Örnekleme yaparak açıklarsak, masal temalı bir film gerçek olmayan ya da gerçekleşmesi olası olmayan olayı işlediği için eleştirilmemelidir. Veya korku filmi kan ve dehşet içerdiği için eleştirilmemelidir. Tam tersine, masal içerikli bir filmde, gerçekleşmesi olası olmayan bir olay gerçekmiş gibi seyirciye aktarılırken inandırıcı olmuş ise başarıyı yakalamış demektir. Ya da, bir cinayet filminde katil sıra dışı olaylar eşliğinde birilerini öldürüyor ve bunun seyirciye aktarılmasında,  kendi mantığı ve düzeni içersinde, seyirci gerilim ve heyecanı yaşıyorsa bu filmin başarılı olduğu belirtilir. Aksini idea etmek filme karşı yapılmış en büyük haksızlıktır.