Yazılarım · 6 Ocak 2010

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Hakkında

Havva TUNÇ

Beyazıt’ta, Beyazıt Meydanı ile Süleymaniye Camii arasında yer alan ve etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçenin içerisindedir. Günümüze kadar ulaşan yapı Fransız mimar Bourgeois tarafından, Harbiye Nezareti binası olarak inşa edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bütün bakanlıklar Ankara’ya taşınmış ve Harbiye Nezareti binası Darülfünun’a verilmiştir. 1933 yılında ise Darülfünun İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

Sur içi’nin en büyük yapılarından olan bina üç katlıdır. İki yanı sütunlu ve üstü saçaklı orta ki kapıdan binaya girildiğinde üç kat boyunca yükselen dikdörtgen şeklinde bir iç avluya ulaşılır. Yapının merkezinde yer alan bu avludan üst katlara doğu ve batı yönündeki iki merdivenle çıkılır. İçeride kullanılan mermer sütunlar, taş işlemeciliği ve özellikle Mavi Salon ile Pembe Salon’un duvar ve tavanlarındaki süslemeler binanın dikkat çekici özellikleridir