Yazılarım · 6 Ocak 2010

Kasım Ayı Enflasyon Değerleri ve Düşündürdükleri

Havva TUNC                                          4 Aralık 2007

3 Aralık 2007 pazartesi günü TÜİK Kasım ayı fiyatlar genel seviyesindeki değişim anlamına gelen ÜFE ve TÜFE değerlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ÜFE’de yüzde 0,89’luk, TÜFE’de ise yüzde 1.95’lik artış elde edilmiştir. 11 aylık bazda değişim ÜFE yüzde 5.25 TÜFE yüzde 7.05 iken yıllık bazda ÜFE yüzde 5.65 TÜFE yüzde 8.40 gerçekleşmiştir.  Kasım ayı itibariyle gerçekleşen enflasyon değeri şimdiden hedeflenen değeri aşmıştır. Bunun yanı sıra piyasanın Kasım ayı beklentisi ÜFE’de yüzde 0,82,  TÜFE’de yüzde 1,58’lik artış idi. Enflasyon beklentisi ÜFE ve TÜFE’de gerçekleşenden farklı olmuştur. Diğer bir deyişle fiyatlar genel seviyesindeki değişimin artış yönünde olacağı tahmini doğrulanırken gerçekleşen artış değeri tahminin üstünde olmuştur. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış TÜFE ve ÜFE’deki artışın temel belirleyicisi olmuştur.

Fiyatlar Genel Seviyesinde (Enflasyon) Mayıs ayında başlayan artış eğiliminin geçici olmadığı Kasım ayında elde edilen rakamlarla doğrulanmış bulunmaktadır. Fiyatlar genel seviyesindeki yaşanan bu artış TCMB’nin Kasım ayında alacağı faiz indirimi kararını belirleyecektir. Şimdiye kadar TCMB’nin yüzde 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasalara yerleşmişken bu beklentisi yüzde 25 baz puana inmiş gözükmektedir. 

Kanımca TCMB’nin alacağı faiz indirimi kararları 25 baz puanlık indirimler şeklinde olabileceği gibi uzun aralıklarla yüksek değerlerde de olabilir. 

FGS artış TCMB’nin faiz indirimi kararını ve dolayısıyla para piyasasının istikrarını etkileyeceğinden TCMB bundan sonra alacağı faiz indirimi kararlarında daha dikkatli davranması gerekmektedir.