Lisans · 6 Ocak 2010

Para ve Finans Dersi Ödev Konusu

ÖDEV KONUSU: FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL KURULUŞLAR

I.Finansal Sistemin Fonksiyonları:

      Payment, Credit, Money Creation, Saving

II.Finansal Kuruluşlar

      Ticari Bankalar,

       Tasarruf Bankaları

       Kredi Birlikleri,

       Hayat Sigorta Şirketleri,

       Mülk Sigorta Şirketleri(Araba, Ev gibi)

       Yatırım Şirketleri,

       Finansman Şirketleri,

      Leasing Şirketleri,

      Factoring Şirketleri,

      Mortagage Şİrketleri,

Önemli:1. Finasal Kuruluşlardan birtanesi seçilerek kuruluşların finasal sistem içindeki fonksiyonları yapısı ve işleyişi incelenecektir.

               2.Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında değerlendirmesi yapılarak ekonomi üzerindeki(para piyasaları itibarıyla) etkileri nelerdir? ve bu etkilerin analizi yapılacaktır.

                3.Öğrenci ödevini tek başına yapabileceği gibi  en fazla iki- üç kişi olmak üzere grup şeklinde de hazırlayabilir.

                 4.Ödevler seminer şeklinde sunulacaktır. Sunumu ve ayrıntısını sınıf asistanından öğreniniz.

                 5.Ödevlerin sunumu vizeden sonraki ilk haftadır.