Yazılarım · 6 Ocak 2010

Petrolün Varili 200 Dolar

Havva TUNÇ                                    7.05.2008

7 Mayıs 2008 tarihi itibarıyla petrolün birim fiyatı 125 dolar olmuştur. Petrolün birim fiyatındaki artışın devam edeceği ve bu yükselişin 200 dolara bulacağı daha da önemlisi 200 dolara gelecek olan fiyatın burada yerleşeceğidir.

Dünya ekonomilerin durgunluk sürecinde olmalarına rağmen,  dünya petrol talebindeki artış petrol arzının değişmemesi petrolun fiyatındaki artışı belirlemektedir. Son günlerde Amerikan Dolarının değer kazanımı içinde olmasına rağmen petrolün birim fiyatı artmaktadır. Açıkça ifade edilirse, petroldeki fiyat artışı doların fiyatından bağımsız olarak gerçekleşmekte olduğudur. Bunun meali petrol fiyatındaki bu artışın kalıcı olacağıdır.

Petrol üreticisi ülkelerin, OPEC ve diğerleri, petrol üretiminde bir değişiklik yapmayacaklarını, kaynakları nedeniyle, açıklamaları ile beraber petrolün birim fiyatındaki artış hızlanmıştır ve bu artışın kalıcı olacağı telafuz edilmeye başlanmıştır. 

Petrolün birim fiyatındaki konjoktürel artışların para ve finansal piyasalardaki spekülatif hareketlerle ve doların değer kayıpları ile açıklanırken. Son bir hafta içinde petrolün birim fiyatındaki artışın bu tür spekülatif hareketlerden ziyade yukarda belirttiğimiz arz talep dengesizliğinden kaynaklanması bu fiyat artışının kalıcı olabileceğinin sinyali olarak algılanmalı ve gelecekte olası petrol fiyat artışlarına karşı dünya ekonomileri şimdiden çözüm yolları üretmelidirler.