Yazılarım · 6 Ocak 2010

World Economic Form-Davos/2009

Havva TUNC                                            28.02.2009

Dünya Ekonomik Forum –Davos/2009

Dünya Ekonomik Forum’un 39. yıllık toplantısı İsviçre’nin Davos-Klosters kentinde 28 0cak -1 Şubat 2009 tarihleri arasında 96 ülke’nin ve 2500 katılımcının eşliğinde toplanıyor. Bu yılki Davos toplantısının konusu “Kriz Sonrası Dünya’nın Şekillenmesi (Shaping The Post Crisis World)”. Toplantının ana teması kriz sonrası dünya ekonomisinin şekillenmesi eşliğinde altı alt başlık belirlenmiştir. Bu alt başlıkları özetlersek:

1.Finansal sistemin istikrara kavuşturulması ve global ekonomik büyümenin gözden geçirilmesi,

2.Uzun dönemde ulusal hükümetlerin bölgesel etkinliğini garanti etmek,

3.Büyümede katalizör rolü oynayacak bilim ve teknolojik gelişmeni önemi,

4.Sanayide işletmelerin zorlukları ve çözümler

5.Gelirlerin ve ilerlemenin adresi değişim

6.Kriz sonrası dünyada değişecek lider ekonomiler ve ülkeler ve liderlik prensiplerindeki değişim. 

Bkz.   www.weform.org