Beyazperde · 7 Ocak 2010

Film Tanıtım:Apocalypto

 

Havva TUNÇ

Apocalypto aksiyon –macera türünde bir film. Maya uygarlığı temel alınarak senarize edilmiş ve Mel Gibson’ın yönetmenliği ile mükemmelliği yakalamış olağanüstü bir çalışma.

Söz konusu filmde, Maya uygarlığı döneminde yaşamış kabilelerden biri en ilkel düzeyde ama sevecen bir biçimde ormanda yaşamlarını sürdürür. Kabilelerden biri diğerlerine saldırır. Saldırıyı güçlü ve kurnaz olan kazanır ve diğerlerini esir alır. Esir alınanların tanrıya (güneş tanrısı) kurban edilmeleri ve beraberinde yaşanan şiddet, hüzün ve acımasız olaylar silsilesi ve bunların kurgulanmasıyla ortaya çıkan durum ve insan denilen canlının ne kadar vahşi ne kadar sevecen ne kadar birbirileriyle uyumlu ve bir o kadar da  uyumsuz olduğu. İnsanın olduğu yerde var olan ikilemler.

İnsan gerek fiziksel gerekse zihinsel olarak olağanüstü bir canlıdır. İnsan ister şehirde, ister köyde, ister göçebe halinde, isterse kabile halinde yaşasın hepsinin ortak özelliği yaşamını en ilkel düzeyde ama insancıl bir biçimde sürdürebileceği gibi en ilkel düzeyde vahşi bir hayvan gibi de sürdürebilir. 

İnsanoğlu sadece hayatta kalabilmek için çalıştığında, en ilkel düzeyde yaşamını sürdürmesine rağmen, inanılmaz derecede sevecen, yardımsever ve hoşgörülüdür.  Yaşam savaşına, kazanma hükmetme sahip olma gibi duygular egemen olduğunda insan vahşi ve saldırgan olmaktadır. 

Yaşadığımız modern yüzyılda ise,  insan yukarda saydığımız duyguları dolu dolu yaşamaya kalksa bunların ne kadar ilkel ve vahşi olduğunu söyler ve bu durumdan duyduğu rahatsızlıkları dile getirecek cümleler bulamaz. Acaba vahşi olan dönem hangisi? 

İnsanoğlu, göçebe ve/veya kabile toplumlarından yerleşik toplumlara geçtikçe çalışma ve kazanma dürtüsü geçimlik olmaktan çıkıp piyasa için olmaya başladığında, inanılmaz biçimde ilkelleşmekte ve vahşileşmektedir. Çünkü var olma duygusu maddi nitelik kazanmaya başlar. Yani, her şey metafiziksel olarak algılanmaya ve yaşanmaya başlar ve insan denilen canlı değişime uğrar, daha doğrusu deformasyon kaçınılmaz olarak gerçekleşmektedir. 

Apocalypto filminde, insan bedensel olarak, fiziksel anlamda, ne kadar güzel olduğunu, çıplaklığı  doğal olarak yaşadıkları ve algıladıklarını, vücutlarını imgelendirmeden var olduklarını, birbirlerinin çıplak görüntülerinden  rahatsız olmadıklarını, sevginin seksin aşkın en doğal dürtüler hissiyatlar olduğunu görüyoruz. Bence, doğal olanı da bu. Keza, bu filmde en ilkel düzeydeki bu duyguların insana ve onun türüne ne kadar çok yakıştığına tanıklık ediyoruz. Günümüzde ise, insanlığın kendine koyduğu yasaklar ve tabular, kendi kendine yabancılaşmasına ve hatta yaşadığı toplumla çatışmasına yol açtığı düşünülürse maya uygarlığı döneminde yaşayan insanların şanslı olduklarını bile düşünebiliriz. 

Apocalypto filmini izleyen birey, insanın doğayla olan uyumuna ve yaşadıklarına gıpta ediyor ve doğaya olan özleminin, hasretinin farkına varıyor. 

 Filmin Künyesi: 

Başoyuncular:  Dalia Hernandez, Mayra Serbulo, Gerardo Taracena, Raoul Trujillo, Rudy Youngblood  
Directed       :  Mel Gibson  
Produced     : 

Süre/ Ülke       :  

Ned Dowd, Vicki Christianson, Mel Gibson  

2 Saat 18 Dak./USA 

   Filmin Künyesi: