Beyazperde · 7 Ocak 2010

Film Tanıtım: The Mist

Havva TUNC

“Sis”  olarak Türkçeye çevrilen ” The Mist”  fantastik drama türünde bir  film (bilim kurgu tanımlamasına katılmıyorum) . Büyük bir fırtına sonrası oluşan sisi ve sisle gelen yaratıklar üzerine kurgulanmış olup kurgusunu oluşturan öğeler filmi daha çekici ve anlamlı kılmaktadır. 

Sisle gelen yaratıklar kasaba halkını öldürür ve o sırada alışveriş yapan bir kısım halk alış veriş yapmakta oldukları alışveriş merkezinden çıkmazlar çünkü orasını daha güvenli bulurlar zaten oradan dışarı çıkma şansları da yoktur. Çıkanlar hemen yaratıklar tarafından parçalanmaktadır. Ve kişiler zorunlu olarak orada kalırlar. Filmde yaratıkların insanları yemesi kasabanın yok olması önemliymiş gibi gözükmesine rağmen önemli değildir. Kanımca önemli olan bu alış veriş merkezinde bulunan kişilerin gösterdikleri davranış biçimleri düşünce sapkınlıkları ve olayları değerlendiriş tarzlarıdır. Gerçekten çarpıcı ve önemli olan yaratıkların kasabada yaptıkları yıkım değil insanların kendi kendilerine yaptıkları yıkım yani alış veriş merkezin kalan sis zedelerin birbirlerine karşı davranışları, tutumları ve düşünceleridir. Bu filin bana William Golding’in “Sineklerin Tanrısını” hatırlattı ( Burada dinsel öğeler yoktur ama insanın daha doğrusu çocukların ne kadar vahşileşebildiğini, şiddet yanlısı olabildiğini anlatır).

Kendini “Mesih” ilan eden bir kadının bir anda oluşturduğu grup ve onların olayları değerlendiriş biçimleri(yaratıkların tanrı tarafından insanları cezalandırmak için gönderildiği dinsiz olanların tanrıya kurban olarak verilirse kendilerinin, yani dindar olanların, kurtulabileceği düşüncesi ve bunun kabulü). Ve keza kapalı alanda kalan insanların gösterdiği davranış biçimi olarak sergilenen sapkınlıklar ve irrasyonel düşünme örnekleri. Ve  daha da önemlisi  dini ve dinsel düşüncelerin etkisiyle kişilerin nasıl ilkel bir canlıya; dindar olanların dindar olmayanlara karşı nasıl saldırganlaştıkları ve dindar olmayanları nasıl yargıladıkları ve bütün bunların ifadesi. 

Genel olarak ifade edersek filmde verilen mesaj, insanların bağnazlıkları, tutuculukları ve mistik düşünceleri kabul etme ve onu savunma eğilimin ne kadar  yüksek olduğu ve kişilerin çok kısa bir sürede kolayca ilkel vahşi bir hayvana dönüşebileceği ve bu durumun özellikle eğitim ve kültür düzeyi düşük kişilerde daha kolay ve yoğun olduğu ve de onların şiddete daha yatkın oldukları. Sis filminde bu olaylar çok güzel senarize edilmiş olup oyuncular çok güzel oynamaktadırlar. 

Filmin Künyesi 

Starring:  Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones 
Directed by:  Frank Darabont /Stephen  King’in Romanından 
Produced by:  Bob Weinstein, Harvey Weinstein, Richard