Lisans · 8 Ekim 2014

“İktisadi Büyüme Kİtapları”

1.”Economic Growth and Development”,Philip A.Neher
2.”Büyüme ve Gelişim Ekonomisi”,Mükerrem Hiç,
3.”Makro İktisat”,Özhan Uluatam
4.”Milli Gelir,İstihdam ve İktisadi Büyüme”,Sabri Ülgener,
5.”Sermaye, Bölüşüm, Büyüme”, Yılmaz Akyüz
6.”İktisat Üzerine Yazılar-I: Küresel Düzen, Birikim. Devlet”,
E.Ahmet Tomak(p.143)
Fatma Doğruel(p.287)
Şevket Pamuk(p.383)
7.”Modern Büyüme Teorileri”,İlker Parasız
8.”İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri”, Erinç yeldan
9.”Capital”, Piketty