Yazılarım · 6 Ocak 2010

2007 Ekim Ayı Enflasyon Değeri

Havva TUNC                                               3 Kasım 2007

1 Kasım 2007 Cuma günü TÜİK ekim ayı fiyatlar genel seviyesindeki değişim anlamına gelen ÜFE ve TÜFE değerlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ÜFE’de yüzde 0,13’lük düşme yaşanırken TÜFE’de ise yüzde 1.81’lik artış elde edilmiştir. 10 aylık bazda değişim ÜFE yüzde 4.84 TÜFE yüzde 6,08 iken yıllık bazda ÜFE yüzde 4,41 TÜFE yüzde 7,70 gerçekleşmiştir.  Kasım ayı itibariyle gerçekleşen enflasyon değeri şimdiden hedeflenen değeri aşmıştır. Bunun yanı sıra piyasanın kasım ayı beklentisi ÜFE’de yüzde 0,57,  TÜFE’de yüzde 1,18’lik artış idi. Enflasyon beklentisi ÜFE ve TÜFE’de gerçekleşenden farklı olmuştur.

.

Fiyatlar Genel Seviyesinde (Enflasyon) 2007 Mayıs ayında başlayan artış eğiliminin geçici olmadığını bu artışın Ağustos”ayından itibaren giderek hızlanabileceğini ifade etmiştim. 

Ulusal Paranın(YTL’nin) yabancı paralar karşısında değer kazanımı daha özel olarak ifade edersek Dolar karşısındaki değer kazanımı yanı sıra enflasyonun artış trendi içersinde olması dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bunun Türkiye Ekonomisi için taşıdığı anlam çok iyi sorgulanmalıdır. 

TCMB’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı yüzde 50’lik faiz indiriminin ekonomi üzerindeki yansıması dikkatle izlenmelidir. 

İzlenmekte para maliye politikaları reel politikalarla desteklenmez ise enflasyon değerlerinde elde edilen düşmenin geçici olacağı bu düşüşün önce duracağı daha sonra yavaş eğilimde artış içine gireceği dünya ekonomisi konjonktüründe yaşanan dalgalanmalar eşliğinde artış eğiliminin giderek hızlanabileceği unutulmalıdır.