Yazılarım · 6 Ocak 2010

31.İktisatçılar Haftasının Ardından “Türkiye’nin Geleceğini Düşünmek

Havva TUNC

4–5–6–7 Nisan 2007 Tarihleri arasında İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti tarafından 31.İktisatçılar Haftası düzenlendi. Haftanın ana teması “Türkiye’nin Geleceğini Düşünmek”.

Haftada Korkut Boratav ”Dünya Ekonomisi ve Türkiye Yansımaları”; Zeki Erdut ”Piyasa Ekonomisi ve Sosyal Politikalar”; Faruk Sönmezoğlu “Dış Politikada Dönüşümler ve Türkiye’ye Yansımaları”;A.Yaşar Sarıbay “ Toplumsal Dönüşüm Dinamikleri ve Din” ;Alpay Hekimler “Çevre ve Enerji Politikaları” başlıklı tebliğleri sundular. Her bir tebliğin konuşmacıları sunulan tebliğ çerçevesinde konu ile ilgili yorum ve değerlendirmelerini yaptılar.

Bu tip toplantıların genel düzeyi sunulan tebliğlere bağlıdır. Yani, tebliği sunan konuşmacının olaya bakışı ve değerlendirmesi, tebliğ konusunu ilgi odağı yapabileceği gibi tam terside olabilir. Bunun yanı sıra sunulan tebliğin bir durum saptamasından öte, gelecek ile ilgili bir öngörü ve analiz taşıması gerekir. Sonuçta, sunulan tebliğin yaratacağı etki ve ilgi bu bağlamda oldukça farklı olur. 

“Türkiye’nin Geleceğini Düşünmek” konulu haftada sunulan tebliğler bir durum saptamasından öteye gidememiş olup haftanın ses getirmesine engel oldukları gibi haftanın dinamizmini de yok etmişlerdir. Beklenen, sunulan tebliğlerin olması olası durumlarla ilgili olarak alternatif senaryolar, modeller üretmiş olmalarıydı ama olmadı. 

31.İktisatçılar Haftası beklenin gerisinde kalmıştır.