Yazılarım · 6 Ocak 2010

Dünya Sosyal Forum-Brezilya/2009

Havva TUNC                                                28.01.2009

  Dünya Sosyal Forum-Brezilya/2009   

   Dünya Sosyal Forum’un( World Social Form-WSF) dokuzuncusu Brezilya’nın Belem kentinde Poreto Alegre Üniversitesinde 29 Ocak -1 Şubat 2009 tarihleri arasında 150 ülkenin ve 100 binin üzerinde katılımcının eşliğinde toplanıyor. Küreselleşme karşıtlarının düzenlediği bu forumda “küresel ekonomik krizin yol açtığı zararların halklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ” ve “başka bir dünya mümkün” düşüncesini destekleyen tezler tartışılacaktır. WSF gerek yazılı gerekse görsel medyanın ilgisini çekmediği gibi düzenlenmemiş gibi davranılmaktadır.

  Yaşanmış ve yaşanmakta olan krizlere rağmen, piyasa ekonomisine olan ilgi bütün varlığı ile sürmektedir. Sistemin aksaklıklarını tesbit edip yeni düzenlemeler yapma girişimini bile beceremeyen piyasa ekonomisinin süper güçleri finansal piyasalardaki krizin şiddetini giderici köklü çözümler üretmek yerine sonucu olmayan düzenlemelerle sistemin sorunu gideriyormuş gibi gözükmektedir. Soruna yol açan kurum ve kuruluşlara, politika ve onun enstrümanlarına dokunmadan krizin yıkıcı etkisi gidrilmeye çalışılmaktadır. Krizin çözümüne giriş, krizin nedenleri ve etkilerinin tespiti ve onun yaygınlığını sağlayan araç ve politikarın kaldırılması vs. olması gerekirken, tam tersine mevcut sistemi daha iyi nasıl işletebiliriz sorusuna cevap aranmaktadır. Böyle bir ortam, dünya sosyal forumuna olan ilginin yetersizliğini açıklamaktadır.