Lisans · 6 Ocak 2010

Okuma listesi

Server Tanilli, Ne Olursa OLsun Savaşıyorlar, 

Mario  Levi, İstanbul Bir Masaldı,

İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, 

Ahmet Haşim, Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları

Adam Smith, Milletlerin Zenginliği, T.İş Bankası Yayın 

Italo Calvino Görünmez Kentler 

Stefan Zweig, Günlükler

Stefan Zweig, Dünün Dünyası 

A.Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü,

Howard Zinn, Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi, İmge yayın,

Altan Öymen , Bir Dönem Bir Çocuk, Doğan Kitap,

Henri Troyat, Çehov-Mektupların Söylediği, Dünya,

İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen: Birikim , Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayın,

 İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma,Kriz ve İstikrar, İletişim Yayın,

Paul Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost ,

Montaigne, Denemeler, Değişik yayın evlerinden çıktı.

Tahsin Yücel, Göstergeler, Can,

Guy Debort,Gösteri Toplumu,Ayrıntı yay. 

David Liss, Kağıt Komploları, Literatür(Okumaya yeni başladım).

Bdullah Ataşçı, Sığ Suyun Balıkları,DKitap

George Orwell, !984

George Orwell,Paris ve Londrada Beş Parasız, İthaki.

İ.Oktay Anar, Efrasiyab’ın Hikayeleri, İletişim Yayınları.  

C.Perkins Gilman Kadın ve Ekonomi, kaynak yayınları,

Todd May, Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi, Ayrıntı yayınları,

Saul Newman, Bakunin’den Lacan’a(Anti- otoriteryanizm ve iktidarın alt üst oluşu), ayrıntı yay.

René Lourau, Bİlinçaltında Devlet, Ayrıntı yay.

Mustafa Sönmez, Kriz ve Yoksullaşma, iletişim yay.

Mehmet Öztürk, Sinemasal Kentler, Donkişot yay.

Jean Paul Sartre, Bulantı, Can yay.

Niyazi Berkes, Türkiyede çağdaşlaşma, YKY.

J.B.Pontalis , Bir Adam Yok oluyor, Bağlam yay.

Eser Gürson, İlhan Berkİ Toplama Denemesi, YKY.

Selçuk Altun,  Annemin Öğreetmediği şarkılar, Sel yay.

Cogita, Aşk, YKY.

Yüksel Yazcı, Bigelik Bilinci, im yaya.

Sabahattin Ali, Yeni Dünya, YKY.

Mehmet Fuat ,Yunus Emre, YKY. 

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi.İltişim,

Alfred Saad vd., Neoliberalizm, Yordam Kitap.

Oya Köymen, Sermaye Birikirken, Yordam Kitap,

A. Freeman, Küreselleşmenin Krizi, Yordam Kitap.

Eric Hobscbawn, Yeni Yuzyılın Eşiğinde, Yordam Kitap.

Orhan Kumuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Yordam Kitap.

Saul Newman, Bakunin’den Lacan’a ,Ayrıntı.

René lourau, Bilinçaltında Devlet, Ayrıntı.

Pauyl Sweezy, Feodalizmden Kapitalizme Geçiş, Metis Yayın

Emile Zola, Thérése raquın, Varlık,

Yılmaz Öner, Din-Üretim Biçimleri Üstüne

Bob Rowthorn, Kapitalizm Çelişki ve Enflasyon,  Birey Toplum.

Bertrant Russell, Siyasi İdealler, Deniz Kitap

Ra vi Batra, Kriz 1990, Altın Kitap.

1994 Ekonomisi İletişim yayınlareı. La Decouverte

Ernest Mandel, Uluslararası Ekonomide İkinci Kriz, Koral.

Mustafa Sönmez, Kriz ve Yoksullaşma, İletişim

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY