Yazılarım · 6 Ocak 2010

World Economic Forum-2007/Davos

Havva TUNÇ 

Dünya Ekonomik Forumun Yıllık Toplantısı 24–28 Ocak 2007 tarihleri arasında İsviçre’nin Davos Kentinde yapılacaktır. Toplantının ana teması “Değişen Güç Denklemi”dir. Bunun yanı sıra, Dünya Ekonomik Forumunda yapılacak toplantılarda “İklim Değişiklikleri”, “Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi” ve “Afrika” ele alınacak temel konulardır. 

Dünya Ekonomik Forum ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. www.weforum.org