Yazılarım · 7 Ocak 2010

Anayasa Mahkemesi AKP’nin Kapatılmaması Kararı Demokratikleşmeye Katkı mı?Hukukun Siyasallaşması mı?

Havva TUNC                                              30.07.2008

İktidar partisi olan AKP’nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesinin aldığı karar değerlendirildiğinde alınan kararda önemli olan AKP’ye verilen hazine yardımının ½ oranında kesilmesi midir yoksa AKP’nin yapmış olduğu icraat sonucunda bugün gelinen nokta mıdır?

AKP kapatma davasında partinin kapatılmaması kararı, Anayasa mahkeme üyelerinin aldığı karar üye sayısı itibarıyla değerlendirildiğinde, azınlığın isteği, karar olarak alınmıştır. Diğer bir deyişle Anayasa Mahkemesi altı üyesi partinin kapatılması yönünde oy kullanırken 4 üye kapatılmaması( hazine yardımının kesilmesi) ve bir üye ret yönünde oy kullanması ile partinin kapatılmaması kararı çıkmıştır. 

Bütün bunların ışığında Anayasa Mahkemesinin AKP’nin kapatılması davasında kapatılmama yönünde aldığı bu karar gerek toplumda gerekse siyasiler, özellikle muhalefet ile iktidar partisi, arasında uzlaşmanın gerekliliği şeklinde verilen bir mesaj olarak okunursa bunun Anayasa Mahkemesinin siyasallaşması buda hukukun siyasallaşması demektir. Tekrar başa dönersek bu sonucun “demokratikleşme sürecine bir katkı “ olarak değerlendirmenin yetkili birimler tarafından sorgulanması gerektiğidir