Yazılarım · 13 Ağustos 2012

Hububatlarda ki Fiyat Artışının Kaynağı Sadece Kuraklık mı?

 

Havva TUNC   13.08.2012

Kuraklık(küresel ısıma),gıda maddeleri fiyatlarında artışa yol açmaktadır. Dünya hububat talebindeki artış hububatların (buğday pirinç mısır gibi) birim fiyatında artışa yol açmaktadır. Gıda maddeleri birim fiyatındaki artışın nedenleri kısaca belirtirsek:

1.Dünya gıda maddeleri fiyatındaki artış nedenlerinin başında hububat hasadının düşmesi ve stoklardaki azalıştır. Diğer bir deyişle, küresel ısınma nedeniyle tarımda kötü hasat beklentisi güçlenmiştir. Dolayısıyla hasattaki azalış stokların azaltacağı ve bu durumun fiyatlar üzerindeki etkisi de artış yönünde olacaktır.

2.Özellikle Hindistan, Çin ve Pakistan gibi ülkelerde gıda maddeleri talebindeki artış ve hasadın düşük olacağı ve de stokların azaltacağından  gıda maddelerinin fiyatındaki  artışı hızlandırmıştır.

3. Dünya petrol rezervlerindeki azalış ve buna alternatif enerji arayışları sonucunda biyoenerjinin ön plana çıkması ile hububat fiyatlarındaki artış hızlanmaktadır.

4.Daha da önemlisi, gelecekte tahıl ürünleri fiyatlarında olması olası fiyat artışı beklentisinin yüksekliği spekülatif hareketlere ivme vererek fiyatları daha fazla artırmaktadır.

5.Hububat fiyatlarındaki artış Hazır ve Dondurulmuş Gıda Sektöründe fiyat artışına yol açmaktadır. Hazır ve dondurulmuş gıda sektöründeki fiyat artışı sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir ve bu etki devam edecektir.

Gıda maddelerindeki fiyat artışı, fiyatlar genel seviyesi üzerinde (enflasyon oranı üzerinde)  baskı oluşturarak enflasyonun artmasına ve/veya artacağı beklentisinin yerleşmesine yol açmaktadır. Gıda maddeleri birim fiyatında yaşanan bu durum ekonomilerin  durgunluktan ziyade daralmalarına yol açacaktır.

6.Orta Doğu Hazar Bölgesinde halk hareketleri kaynaklı Prag Baharı isimli bölgesel Savaş, Savaş ekonomisine,Savaş sanayine ivme verip kapsamı alanı Başta Amerika olmak üzere İran,Rusya,Çin ve Türkiye'ye doğru genişlemektedir. Bu durum kuraklığa ivme vermekte olup hububat fiyat artışlarını daha da artıracaktır.

7.Dünya hububat fiyatlarında yaşanan artışın küresel para ve finans piyasalarında gerçekleşen kriz ile eş zamanlı olarak gerçekleşmesi petroldeki fiyat artışına yol açmaktadır. Dünya ekonomilerinde  durgunluk  beklentisine rağmen petrolün birim fiyatındaki artış düşündürücüdür.  Birim maliyeti 10 dolara geçmeyen petrolün fiyatı 114 dolar olmuştur ve bu artış devam edecek gibi gözükmektedir.

2012 hasat mevsimi sonuçları, rakamları ,beklentiler doğrultusunda çıkarsa, hasatın azalması anlamında, yakın gelecekte ülkeler kendilerini gıda maddeleri , hububat ve su savaşlarının içinde bulacaktır..