Lisans · 21 Eylül 2022

İktisadi Büyüme Dersi – Linkler

1.İKTİSADİ BÜYÜMEYİ ANLAMAK,

2.TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE BÜYÜME

3.ÜRETİM FAAKTÖRLERİ ARZINDAKİ DEĞİŞME VE BÜYÜME

4.EKONOMİK BÜYÜME VE ULUSLARARASI TİCARET

5.KALKINMA DİSİPLİNİ

6.TİCARET HADLERİ, BÜYÜME VE REFAH

7.FAKİRLEŞTİREN BÜYÜME

https://www.havvatunc.com/2020/10/14/fakirlestiren-buyume-sunu/

8.SOLOW TİPİ BÜYÜME VE KARARLI DENGE

9.SCHUMPETER’İN BÜYÜME MODELİ

10.BÜYÜMENİN MOTOTRU YOKSULLUK

https://www.havvatunc.com/2020/11/12/buyumenin-motoru-yoksulluk-sunu/

11.POTANSİYEL BÜYÜME ORANI

https://www.havvatunc.com/2020/12/26/potansiyel-buyume-orani-sunu/

12.İhracata Yönelik Sanayileşme ve Büyüme

13.ithal İkameci Sanayileşme ve İktisadi Büyüme

YAZI LİNKLERİ

8. “Büyümenin Kalkınma Döngüsünün Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2013/04/16/kalkinma/

9. “Kalkınmanın Anlamının Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2019/07/07/kalkinmanin-anlaminin-ekonomi-politigi/

10. “Büyümenin Motoru Yoksullaşmak”

https://www.havvatunc.com/2010/01/05/buyumenin-motoru-yoksullasmak/

11. “Büyüme Kalkınmaya Dönüşemezse,”

https://www.havvatunc.com/2011/03/29/buyume-kalkinmaya-donusemezse/

12. “Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Yansıması: g= %-13,8”

https://www.havvatunc.com/2010/06/28/kuresel-krizin-turkiye-ekonomisi-uzerindeki-yansimasi-g-138/

13. “Tarımda kısır döngü; kalkınma mı yoksa büyüme mi öncelikli olmalı?”

https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/tarimda-kisir-dongu-kalkinma-mi-yoksa-buyume-mi-oncelikli-olmali/465480

14.”Küresel Isınma Sorunsalı Tarımda Kitlesel Üretime Karşı”

https://www.havvatunc.com/2018/05/08/kuresel-isinma-sorunsali-tarimda-kitlesel-uretime-karsi/

KİTAPLAR

15.İLKER PARASIZ, Modern Büyüme Teorileri,

16.ERİNÇ YELDAN, İktisadi Büyüme ve Gelişim Teorisi

17.PİKETTY, Kapital:21.yy