Lisans · 9 Şubat 2023

İktisadi Kalkınma – Ders Linkleri

1.KALKINMA DİSİPLİNİ

https://www.havvatunc.com/2020/03/23/kalkinma-disiplini/

2. “Büyümenin Kalkınma Döngüsünün Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2013/04/16/kalkinma/

3. “Kalkınmanın Anlamının Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2019/07/07/kalkinmanin-anlaminin-ekonomi-politigi/

4. “büyümenin motoru yoksullaşmak”

https://www.havvatunc.com/2010/01/05/buyumenin-motoru-yoksullasmak/

5. “Büyüme Kalkınmaya Dönüşemezse,”

https://www.havvatunc.com/2011/03/29/buyume-kalkinmaya-donusemezse/

6. “Kalkınma göstergeleri -2012-2013”

https://www.havvatunc.com/2014/03/26/surdurulebilir-kalkinma-gostergeleri-2012-2013/

7. “Tarımsal Kalkınma: Tarımda kısır döngü; Kalkınma mı yoksa büyüme mi öncelikli olmalı?”

https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/tarimda-kisir-dongu-kalkinma-mi-yoksa-buyume-mi-oncelikli-olmali/465480

8. “Tarımsal Kalkınma: Tarımda katma değer yaratmanın ekonomi politiği”

https://www.tarlasera.com/haber-11941-tarimda-katma-deger-yaratmanin-ekonomi-politigi

9.”Küresel Isınma Sorunsalı Tarımda Kitlesel Üretime Karşı”

https://www.havvatunc.com/2018/05/08/kuresel-isinma-sorunsali-tarimda-kitlesel-uretime-karsi/

10.  “Yeni Nesil STA ve Küresel Ticaret”

https://www.havvatunc.com/2021/01/01/yeni-nesil-serbest-ticaret-anlasmalari-ve-kuresel-ticaret/

11. “Kalkınmada Post-Kolonyal Sistemin İfadesi Olarak Ticaret Savaşları”

https://www.havvatunc.com/2019/12/20/postkolonyal-sistemin-ifadesi-olarak-ticaret-savaslari/

12. “Kalkınma Karşı Büyümenin Motoru yoksulluğa” 

13. “Kalkınma Karşı Fakirleştiren Büyümeye”

Kitap: 

           I. Neoliberal ve Kalkınma ( Seçme Yazılar), İletişim yayın. Okunacak makaleler:

                1.Kalkınma Doktrini Evrimi 1950-2005, Erik Thorbecke, s.123-177

                2.Küreselleşen Dünyada Kalkınma Politikaları, Joseph E. Stiglitz, s.281-306

            II. Tembellik Hakkı, Paul Lafargue,Telos yayın.

            III. Özgürlükle Kalkınma, Amartya Sen