Lisans · 21 Eylül 2022

Uluslararası Para ve Finans – Ders Linkleri

1.Ödemeler Dengesi ve Finansal piyasalar

https://www.havvatunc.com/2020/09/07/odemeler-dengesi-ve-finans-piyasalari/

2. Kur Savaş ve Pazar Paylaşımın Ekonomi Politiği

https://www.havvatunc.com/2020/03/24/kur-savasi-ve-pazar-paylasiminin-ekonomi-politigi/

3. “Merkez Bankası Bankacılığı, Küresel Piyasalar ve FED”

https://www.havvatunc.com/2020/10/15/merkez-bankasi-bankaciligi-kuresel-piyasalar-ve-fed-sunu/

4.”Avrupa Merkez Bankası”

https://www.havvatunc.com/2014/11/12/avrupa-merkez-bankasi-ecb-sunu/

5.”FED ve Gelişen Ekonomiler”

https://www.havvatunc.com/2014/03/15/fed-ve-gelisen-ekonomiler/

6.”Avrupa Borç Krizi ve Küresel Piyasalar”

https://www.havvatunc.com/2020/04/17/avrpa-borc-krizi-ve-kuresel-piyasalar2013/

7.”Ulusal Tasarruf Eğilimi Artırmanın Ekonomi Politiği(BES)”

https://www.havvatunc.com/2020/03/24/ulusal-tasarruf-egilimini-artirmanin-ekonomi-politigibes/

Yazılar

8.”Uluslararası Para Sistemi ve Amerikan Doları”

https://www.havvatunc.com/2018/04/17/uluslararasi-para-sistemi-ve-amerikan-dolari/

9.”KüreselDöviz Piyasası ve Kur Savaşları”

https://www.havvatunc.com/2010/10/06/kuresel-doviz-piyasasi-ve-doviz-kuru-savaslari/

10.”Kur Savaşlarının Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2013/01/28/doviz-kuru-savaslari-ve-durgunluktan-cikisin-ekonomi-politigi/

11.”Kur Şoku ve Bozulan Fiyatlama Yapısı”

https://www.havvatunc.com/2019/04/27/kur-soku-ve-turk-tarimda-bozulan-fiyatlama-yapisi-dunya-gazetesi/

12.”Kur Şoku ve Bozulan Fiyatlama Yapısının Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Ekonomi Politiği”

https://www.havvatunc.com/2019/04/13/kur-sokunun-turk-tarimi-uzerindeki-etkisinin-ekonomi-politigi/

13.Merkez Bankası Bankacılığı ve Bağımsızlığı

https://www.havvatunc.com/2020/11/30/merkez-bankasi-bankaciligi-ve-bagimsizligi/

14.”Kredi Derecelendirme Kurumlarının Rolü ve Bunların Sorgulanması”

https://www.havvatunc.com/2010/08/24/kredi-derecelendirme-kurumlarinin-rolu-ve-bunlarin-sorgulanmasi/

15.”Post Kolonyal Sistemin İfadesi ve Ticaret Savaşları”

https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/postkolonyal-sistemin-ifadesi-olarak-ticaret-savaslari/463189

16.”2oo1 Finansal Kriz ve Finans Piyasası ve Türkiye Ekonomisi”

https://www.havvatunc.com/2013/12/11/2001-finansal-kriz-finans-piyasasi-ve-turkiye-ekonomisi/

17.”Sistemik Kriz Nasıl Doğdu”

https://www.havvatunc.com/2010/02/24/sistematik-kriz-nasil-dogdu/

18.COVİD-19Salgını Bir İktisadi Krizmidir?

 https://www.havvatunc.com/2020/10/12/covid-19-salgini-bir-iktisadi-kriz-midir/

Kitaplar

17.Fatih Özatay, Parasal İktisat ve Politikası,

18.Fatih Özatay, Finansal Krizler ve Türkiye Ekonomisi

19.Prof.Dr. Merih Paya, Para Teorisi ve Politikası,

20.Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans.

21.Havva Tunç, Uluslararası Para ve Finans